นิทรรศการ

VOCs

ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข

วันที่:

2 - 31 ต.ค. 2566

“การหายใจไม่ออกในอากาศที่กำลังเคลื่อนไหวปนเปื้อนด้วยมวลของสารระเหยและกัมมันตรังสีทั้งเข้มข้นและเจือจางถูกปลดปล่อยจากวัสดุภายในห้อง อนุภาคของฝุ่นขนาดเล็กรั่วไหลผ่านเข้ามาตามรอยต่อผนัง ประตู หน้าต่าง อะตอมของมลพิษเหล่านี้อาจปะปนอยู่ทุกอณูของบรรยากาศที่เราหายใจแม้ว่าเราจะคิดว่าการอยู่ในอาคารจะปลอดภัยแต่จริงๆแล้วอาจจะมีความอันตรายไม่แพ้กัน”

คือแนวคิดการสร้างงานจิตรกรรมของทรัพย์มณี ชัยแสนสุข เพื่อต้องการให้ผู้ชมตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่เพียงแค่ฝุ่น PM2.5 แต่ เราอาจกำลังหายใจเอาสิ่ง ปนเปื้อนจากวัสดุและผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่รอบตัวเราเฉกเช่น VOCs (Volatile Organic Compounds : สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหย ณ อุณหภูมิห้อง) แม้บางครั้งมลพิษอาจจะเจือจางไปมากแต่สามารถสะสมและบั่นทอนสุขภาพอย่างไม่รู้ตัว นอกจากนี้ยังเป็นการตั้งคำถามถึงเราในฐานะผู้สร้างและผู้รับผลกระทบว่าจะหาทางอยู่รอดกับสิ่งนี้อย่างไร

information provided by event organizer