นิทรรศการ

โหยหา: เมื่อพุทธรัษาเปลี่ยนเป็นไอริส

จิรเทพ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และ The Creek Collection

วันที่:

4 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2566

Wistfulness: When Canna Becomes Iris
โหยหา: เมื่อพุทธรักษาเปลี่ยนเป็นไอริส

ชมงานสะสมของจิรเทพ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา จัดวางรูปแบบ เหมือนอยู่ในบ้านสบายๆ บ่งบอกถึงรสนิยมความสุข และเรื่องราวของสิ่งของที่ มีชีวิต ศิลปะและชีวิต รวมเป็นสิ่งเดียวกัน

คิวเรต โดยนิ่ม นิยมศิลป์

information provided by event organizer

ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC)

โดย แบด เบอร์เกอร์ส

อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถ.เจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพฯ 10500

โซน

2

อ. - อา. 10:30-19:00

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง

ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC)

โดย แบด เบอร์เกอร์ส

อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถ.เจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพฯ 10500

โซน

2

อ. - อา. 10:30-19:00

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง