นิทรรศการ

ต้ม ต้อง เมี้ยน

นิทรรศการภาพวาดประกอบพิธีกรรมของชาวเผ่าเย้า

วันที่:

9 ต.ค. 2566 - 10 ม.ค. 2567

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพวาดประกอบพิธีกรรมของชาวเผ่าเย้า “ต้ม ต้อง เมี้ยน” ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2566 – 10 มกราคม 2567

ชาวเย้ามีคติความเชื่อทางศาสนาที่ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิเต๋า ทั้งในเรื่องของเทพเจ้าและพิธีกรรม ในนิทรรศการครั้งนี้จัดแสดงภาพวาดประกอบพิธีกรรมในเชิงสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ เพื่อเข้าใจชีวิต พิธีกรรม ความเชื่อทางศาสนาของชาวเย้า ภาพวาดแสดงให้เห็นรูปแบบศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนซึ่งภาพเหล่านี้เป็นดังตัวแทนที่จะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศาสนา

“ภาพวาดเทพเจ้าที่ชาวเย้าเคารพนับถือ...จะถูกนำแขวนเฉพาะเมื่อมีการประกอบพิธีกรรมสำคัญเท่านั้น เนื่องจากมีความเชื่อว่าเทพเจ้าได้สถิตอยู่ในภาพเหล่านั้น”

เนื้อหาภายในนิทรรศการเสนอตำนาน ลายปักผ้า พิธีกรรมทางศาสนา และที่สำคัญคือ ภาพวาดเทพเจ้าที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมที่จะสื่อให้เราเห็นถึงภาพรวมของชีวิตและพิธีกรรมของชาวเย้าที่ได้ใช้ภาพเหล่านี้เพื่อสื่อสารกับโลกที่เราไม่สามารถมองเห็นโดยผ่านนักบวชผู้ทำพิธี เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย นำความเจริญมาสู่ครอบครัวและเป็นการดำเนินตามเส้นทางจิตวิญญาณอันเป็นผลดีแก่สมาชิกในครอบครัวของตน ทั้งนี้ นิทรรศการยังจะแสดงให้เห็นถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในพิธีกรรมอีกด้วย

information provided by event organizer

นิทรรศสถาน

อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โซน

2

จ. - ศ. 9:00-17:00

BTS: สยาม, สนามกีฬาแห่งชาติ

นิทรรศสถาน

อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โซน

2

จ. - ศ. 9:00-17:00

BTS: สยาม, สนามกีฬาแห่งชาติ