นิทรรศการ

โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist Award 2023) โดย มูลนิธิเอสซีจี

วันที่:

8 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2566

นิทรรศการ จัดแสดงผลงาน โครงการรางวัลยุวศิลปิน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 19 (Young Thai Artist Award 2023) ณ ห้อง New Gen Space : Space for All Generations โดย มูลนิธิเอสซีจี ชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (BACC) ภายในงานจัดแสดงผลงานทั้งหมด 35 ผลงาน จาก 6 สาขา ได้แก่ สาขาศิลปะ 2 มิติ สาขาศิลปะ 3 มิติ สาขาภาพถ่าย สาขาภาพยนตร์ สาขาวรรณกรรม สาขาการประพันธ์ดนตรี เพิ่มเติม www.facebook.com/YoungThaiArtistAward

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชั้น 3 New Gen Space: Space for All Generations โดย มูลนิธิเอสซีจี

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชั้น 3 New Gen Space: Space for All Generations โดย มูลนิธิเอสซีจี

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ