นิทรรศการ

Procession of Dystopia

ฆนาธร ชาวสนิท, วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย และเขตสิน จูจันทร์

วันที่:

2 - 14 ก.ค. 2567

นิทรรศการมีจุดเริ่มต้นจากงานเขียนของ ฆนาธร ชาวสนิท ในชื่องาน “Let Them See Us, Let Them Fear Us, Our Love is a Rebellion They Cannot Crush” ฆนาธรลงมือเขียนเรื่องสั้นที่เป็นดังกระจกสะท้อนปัญหาของสังคม อันเป็นจุดเริ่มต้นของการตีความและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานให้ศิลปินอีก 2 ท่าน คือ วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานผ่านงาน Visual Performance ในชื่อ “ร่างกายอยากปะทะ เพราะรักมันปะทุ” และเขตสิน จูจันทร์ นักประพันธ์ดนตรีที่สร้างงานจัดวางทางเสียง รวมถึงการประพันธ์ดนตรีขึ้นใหม่ประกอบกับการบันทึกเสียงสดในสภาพการณ์ต่างๆ ในผลงานชื่อ “สวนสิ่งไม่สำคัญ” (Garden of Insignificant Things)

การทำงานในครั้งนี้มีที่มาจากสภาวะร่วมสมัยของสภาวะแวดล้อมที่ศิลปินได้เผชิญหน้าอยู่ในช่วงเวลาส่วนมากของชีวิต ในมิติที่ทั้งลืมตาตื่นจวบจนหลับตาลง (และไม่อาจฝัน) การเชื่อมร้อยเนื้อหาผ่านการตีความ ที่ไม่เพียงแต่เชื่อมโยง แต่ยังต่อยอดในวิธีตีความและแตกขยายเหมือนกิ่งก้านต้นไม้ และขับเน้นในประเด็นที่ศิลปินแต่ละท่านสนใจจะลงลึกในกระบวนการขบคิดและค้นหากลวิธีใหม่ๆ ในการทำงาน จนเกิดเป็นผลงานที่สะท้อนแนวคิดของศิลปินได้อย่างแยบคาย แต่ในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่ให้ผู้ชมได้ทบทวนและตีความได้อย่างมีอิสระ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครชวนให้ผู้ชมร่วมสำรวจปรากฏการณ์ในสังคมที่แฝงอยู่ในผลงานของศิลปิน และลอบสังเกตการเชื่อมร้อยสภาวะดิสโทเปียที่ศิลปินทั้งสามได้จัดวางไว้ในชิ้นงาน ภายใต้สภาวะที่ศิลปินได้จำลองพื้นที่สมมติที่ประกอบด้วยมิติของภาพ เสียง และบรรยากาศที่สะท้อนร่องรอยของโลกแห่งใดแห่งหนึ่งที่โอบรัดเราไว้ร่วมกัน

กัณหรัตน์ เลี่ยมทอง
ภัณฑารักษ์

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สตูดิโอ ชั้น 4

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สตูดิโอ ชั้น 4

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

MORE LIKE THIS

8 Seconds: นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกเปียกโคโลเดียน

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

A Million Little Odd Things, the Last Promise, and One Big Picture

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

รูปโคจร

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

PLUTO NEPTUNE 7 10 40 54

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา