เรียงตาม: วันที่เริ่มกิจกรรม

8 Seconds: นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกเปียกโคโลเดียน

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

29 มิ.ย. - 4 ส.ค. 2567

BACC pop•up

ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์

Picks
นิทรรศการ
A Million Little Odd Things, the Last Promise, and One Big Picture

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

28 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2567

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

(วังท่าพระ)

Picks
นิทรรศการ
รูปโคจร

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

13 มิ.ย. - 8 ก.ย. 2567

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

Picks
นิทรรศการ
PLUTO NEPTUNE 7 10 40 54

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

22 มิ.ย. - 18 ส.ค. 2567

แมด แมส แกลเลอรี

และบริเวณสะพานลอยเลียบทางกลับรถ ชั้น 2 แมด, มันมัน ศรีนครินทร์

Picks
นิทรรศการ
ธาราพันลึก

ปรัชญ์ พิมานแมน และสุรสิทธิ์ มั่นคง

27 เม.ย. - 27 ก.ค. 2567

เอส เอ ซี แกลเลอรี

นิทรรศการ
The Illegible The Unreadable

ปรมา เหล่าปิยะสกุล และ เลอสันต์ อินทรสกุล

4 พ.ค. - 26 ก.ค. 2567

WTF Gallery

นิทรรศการ
TAKE YOUR MARK

หลากหลายศิลปิน

4 พ.ค. - 31 ส.ค. 2567

Xspace

Main Hall

นิทรรศการ
From Orbit to Conversation

อินสนธิ์ วงศ์สาม และ ทวี รัชนีกร

8 พ.ค. - 30 ก.ย. 2567

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

นิทรรศการ
Photography Never Lies – ภาพถ่ายไม่โกหก

30 พ.ค. - 8 ก.ย. 2567

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

นิทรรศการ
nostalgia for unity

กรกฤต อรุณานนท์ชัย

31 พ.ค. - 31 ต.ค. 2567

บางกอก คุนส์ฮาเลอ

นิทรรศการ
อาภรณ์แห่งดุนยา : ความฝัน ผืนผ้า และการเยียวยา ก่อนอาคิเราะห์

ยามีล๊ะ หะยี

1 มิ.ย. - 27 ก.ค. 2567

วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี

นิทรรศการ
ฮากกา-ฮักกัน

อิทธิพล พัฒรชนม์

7 มิ.ย. - 28 ก.ค. 2567

หมิง อาร์ตสเปซ

นิทรรศการ
สรรค์ศิลป์

ศิลปินกลุ่ม "จิตรกรไทย"

8 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2567

ศูนย์จริยศิลป์

นิทรรศการ
ANTHROPOCENE

ปานพรรณ ยอดมณี, พรภพ สิทธิรักษ์, ประเสริฐ ยอดแก้ว

13 มิ.ย. - 11 ส.ค. 2567

เวสท์ เอเดน

นิทรรศการ
The disoriented garden… A breath of dream

เจือง กง ตุง

13 มิ.ย. - 18 ส.ค. 2567

หอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน

นิทรรศการ
โยไคพาเหรด : ขบวนภูตพิศวงจากญี่ปุ่น

คัดสรรโดย ยุโมโตะ โคอิจิ

15 มิ.ย. - 28 ก.ค. 2567

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

นิทรรศการ
The Symphony of Chroma Chiaroscuro

ธันวา ห้วงสมุทร

20 มิ.ย. - 28 ก.ค. 2567

จอยแมน แกลเลอรี่

นิทรรศการ
Facades Unveiled: A Journey Through Global Colorscapes

อารยา เช้ากระจ่าง

20 มิ.ย. - 27 ก.ค. 2567

อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี่

นิทรรศการ
ไม่กระจอก

พงศกร ตันตินิกุลชัย

21 มิ.ย. - 4 ส.ค. 2567

ทรู ดิจิทัล พาร์ค

TDPK Studio ชั้น 2

นิทรรศการ
Planetary Seed - จร

วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ x living room for seed

21 มิ.ย. - 21 พ.ย. 2567

มูลนิธิ 100 ต้นสน

นิทรรศการ
Bonzai

Buddhaandz

22 มิ.ย. - 28 ก.ค. 2567

Neu Contemporary

นิทรรศการ
Glad to be a Duck

CAPTAIN MOZMO & EVERYDUKE

22 มิ.ย. - 27 ก.ค. 2567

KICHgallery

นิทรรศการ
Butterfly Eyes

อเล็กซานเดอร์ เซบาสเตียนัส ฮาร์ทันโท, เบอร์เบรน (เบอร์นานดิ ดีซานดา), อีเนส คาทัมโซ, ปาลฉัตร ยอดมณี, โต๊ส ซันโตส, ซิ่วชิง ไช่

22 มิ.ย. - 11 ส.ค. 2567

ถัง คอนเทมโพรารี อาร์ต

นิทรรศการ
Le Mémento

ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ

23 มิ.ย. - 28 ก.ค. 2567

จอยแมน แกลเลอรี่

นิทรรศการ
Happiness Within

นภัสญาณ์ นาวาล่อง (Mindmelody) และ ไกรพล กิตติสิโรตม์ (Double E)

27 มิ.ย. - 18 ส.ค. 2567

พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ
Forever Home: Connection

สุพิชฌาย์ สุตัณฑวิบูลย์, วิจักษณ์ ยางนอก, พุฒินาท ธัญญาเวชกิจ, ปริยาภรณ์ ทองคำรอด, ธนาวุฒิ สมอุดร, และ ณธารา รุ่งวงษ์

26 มิ.ย. - 28 ก.ค. 2567

BACC pop•up

ห้องนิทรรศการ 3, ชั้น 3 แมด, มันมัน ศรีนครินทร์

นิทรรศการ
Scent and Memory

ทากาชิ โคจิม่า, ปราง เลิศทวีวิทย์ และ ลิซซู ตัน

27 มิ.ย. - 18 ส.ค. 2567

อัตตา แกลเลอรี่

นิทรรศการ
Piyawan’s Impression

ปิยวรรณ ชูชื่น

28 มิ.ย. - 28 ก.ค. 2567

BACC pop•up

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1 ชั้น 3

นิทรรศการ
Everyday Life - ชีวิตประจำวัน

พิเชษฐ ยังพบ

28 มิ.ย. - 28 ก.ค. 2567

BACC pop•up

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P2-3 ชั้น 3

นิทรรศการ
INCLUSION

ณัฐพล อุทัยนิต, ภูมิภัทร คุ้มครอง และพงศธร มณีประพันธ์

29 มิ.ย. - 27 ก.ค. 2567

กาลิเลโอเอซิส

นิทรรศการ
Between Remembering and Forgetting

จิรัชยา พริบไหว

29 มิ.ย. - 3 ส.ค. 2567

นำทองอาร์ตสเปซ

นิทรรศการ
COLOR DIARY: บันทึกสีสันแห่งชีวิตผ่านผลงานศิลปะแก้ว

BGC GLASS STUDIO

29 มิ.ย. - 6 ส.ค. 2567

ละลานตา ไฟน์อาร์ต

นิทรรศการ
ครู - โขน

1 - 31 ก.ค. 2567

ไอคอนสยาม

Arts Way ชั้นเอ็ม

นิทรรศการ
มนุษย์ผู้ฉลาด

ประสาท นิรันดรประเสริฐ

2 - 31 ก.ค. 2567

โอลด์ทาวน์แกลเลอรี่

นิทรรศการ
HOPE: ศิลปะความหวัง

รศ.ดร.สกนธ์ ภู่งามดี, นาวาโท กฤศ จินดารัตน์, สงกรานต์ เอี่ยมรอด และสถาพร เครือวัลย์

3 - 31 ก.ค. 2567

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

นิทรรศการ
SCI IN ME

โดย โรงเรียนกำเนิดวิทย์

3 - 30 ก.ค. 2567

หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา

นิทรรศการ
สร้างพระ สร้างใจ

ศักดา ปะกะตา

3 - 28 ก.ค. 2567

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1-2 ชั้น 2

นิทรรศการ
ชาดก

ณร จึง

3 - 28 ก.ค. 2567

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2

นิทรรศการ
Perspectives Unbound

อรรถสิทธิ์ ปกป้อง, ชนิดา อรุงรังษี, ชำนาญ จงไพบูลย์, ชญานิน กวางแก้ว, เอกรัตน์ อรุณรัตน์, Jooeun Han และ วัฒนพล กิจบุรินทร์

3 - 31 ก.ค. 2567

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

ชั้น 4

นิทรรศการ
ศิลปะรัตนกำเนิด

อ.คมกริช สวัสดิรมย์

4 - 29 ก.ค. 2567

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นิทรรศการ
Haunted House

ภาวิดา วชิรปัญญาพร

4 - 30 ก.ค. 2567

6060 อาร์ตสเปส

นิทรรศการ
แรก

ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมฯ รุ่น 52

5 - 26 ก.ค. 2567

หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

นิทรรศการ
Wondrous Treasures

Aof Smith, Jayoto, Knakorn Kachacheewa, Marthan & Martin, Nutdao, Rak Supparak และ Wichu

5 ก.ค. - 4 ส.ค. 2567

M Contemporary Emsphere

นิทรรศการ
Life is Less Without Art

สมพงษ์ พานิช

5 ก.ค. - 3 ส.ค. 2567

เจริญ 43 อาร์ท แอนด์ อีทเทอรี่

นิทรรศการ
180 DEGREES

ATANON, JIMMY WAROT, TAKDANAI

5 - 27 ก.ค. 2567

6060 อาร์ตสเปส

นิทรรศการ
Further Than Sight

แทน โฆษิตพิพัฒน์

6 - 31 ก.ค. 2567

333แกลเลอรี่/แวร์เฮาส์ 30

นิทรรศการ
จริง ลวง

ธัฐบดินทร์ บุญเนื่อง

6 - 28 ก.ค. 2567

เพลย์ อาร์ต เฮาส์

นิทรรศการ
Beyond the Last Miles

Zhang Zhanzhan

6 ก.ค. - 25 ส.ค. 2567

ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

RCB Galleria 2

นิทรรศการ
Bloom in Your Heart

Hongki Dongki, I Draw a House for My Friends, Matus Kaewdum, MEDMEDMEDSS and Rerunn

6 - 31 ก.ค. 2567

สารัตถะ สเปส

นิทรรศการ
The Helmet of Mind

กฤษณะพล เปียไพบูลย์

6 - 28 ก.ค. 2567

นัมเบอร์วันเเกลลอรี่/สีลม 21

นิทรรศการ
การแสดงงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 19

7 - 30 ก.ค. 2567

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

นิทรรศการ
FOURSOME

จิรศักดิ์ ปลาบู่ทอง, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, สมศักดิ์ แสนสุขเจริญผล และวิรัตน์ รุ่งพยัคฆ์

7 - 28 ก.ค. 2567

โมค่า แบงค็อก

นิทรรศการ
เสียงลั่นจากแผ่นดิน

นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมดุลนิเวศ ครั้งที่ 1 โดย 37 ศิลปิน

9 - 28 ก.ค. 2567

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ

ชั้น 3 New Gen Space: Space for All Generations โดย มูลนิธิเอสซีจี

นิทรรศการ
Reflections of a Nightmare

สหภาพ เลิศสมาธิจิตร

10 ก.ค. - 4 ส.ค. 2567

นัมเบอร์วันเเกลลอรี่/ริเวอร์ซิตี้แบงค็อก

นิทรรศการ
National Geographic Photo Ark

โจเอล ซาร์ทอรี

11 - 29 ก.ค. 2567

สยามพารากอน

ชั้น 3 โซน Living Hall

นิทรรศการ
Bring to Light

Chloé Kelly Miller

11 ก.ค. - 11 ส.ค. 2567

ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

RCB Galleria 4

นิทรรศการ
Misfits

เพลินจันทร์ วิญญรัตน์

12 ก.ค. - 13 ต.ค. 2567

โฟร์ซีซั่นส์ อาร์ตสเปส บาย โมค่า แบงค็อค

นิทรรศการ
200 YEARS JOURNEY THROUGH THAI MODERN ART HISTORY

ผลงานสะสมของ กรกมล และ พิริยะ วัชจิตพันธ์

13 ก.ค. - 31 ส.ค. 2567

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

นิทรรศการ
Who’s Cutting Onions

Tum Ulit

13 ก.ค. - 25 ส.ค. 2567

ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

RCB Galleria 1

นิทรรศการ
นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 13 “ความหลากหลายทางชีวภาพ”

โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

16 ก.ค. - 11 ก.ย. 2567

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการ
เทวี ลีลา มาลี

RAPEE LEELA​

17 ก.ค. - 1 ก.ย. 2567

เซ็นทรัล: ดิ ออริจินัล สโตร์

ชั้น 3

นิทรรศการ
โครงการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดปณิธานในหลวง ร.10 ชุดบูชาครูเหม เวชกร เพาะช่าง ศิลปากร และวัดโพธิ์ ก้าวเข้าสู่ 77 ปี ปรีชา เถาทอง

18 ก.ค. - 25 ส.ค. 2567

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (RCAC BKK)

นิทรรศการ
Storytelling

ชญานิน กวางแก้ว, ต่อพงศ์ เชยชม, ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข, ธนภัทร ไชยพันนา, พิเชษฐ ยังพบ, รัฐพล ปัญญาทา, ศิวกร ศรีคำภา, สิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์

18 ก.ค. - 18 ส.ค. 2567

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

นิทรรศการ
Lightness and Weight

นริศรา เพียรวิมังสา

19 ก.ค. - 18 ส.ค. 2567

เจดับเบิลยูดีอาร์ทสเปซ

นิทรรศการ
New route from the end

คคนันต์ อติโรจน์, ชาลิสา เกียรติศิริ, ณัฐกฤตา เชยชื่นจิตร, พิศวัสต์ วรรณฟู, เพชรดา คนสูง, ยุวภา โชติรัส, สุภัชชัยศรี บุรินทร์ และอธิน บินมาหะมะ

20 ก.ค. - 18 ส.ค. 2567

BACC pop•up

ห้องนิทรรศการ 1, ชั้น 3 แมด, มันมัน ศรีนครินทร์

นิทรรศการ
Keylight Thesis Exhibition: Reflection

นิทรรศการภาพถ่ายและสื่อผสม กับ 10 ผลงานสารนิพนธ์ โดยนักศึกษากลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20 - 28 ก.ค. 2567

Art4C Art Centre

นิทรรศการ
สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 6

เครือข่ายวิทย์สานศิลป์

23 ก.ค. - 4 ส.ค. 2567

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ

ผนังโค้ง ชั้น 3 - 5

นิทรรศการ
Hello, Picasso

Pang Torsuwan, Nawat Cubic, Demian Factory

27 ก.ค. - 30 ก.ย. 2567

Xspace

Mini Xspace ชั้น 2

นิทรรศการ
มาดามฮอร์ส เทล

กันจณา ดำโสภี

27 ก.ค. - 30 ก.ย. 2567

Xspace

Mini Xspace ชั้น 1

นิทรรศการ
คนธรรมดา

อัครา นักทำนา

27 ก.ค. - 14 ก.ย. 2567

คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี่

นิทรรศการ
Everlasting

เรียวโกะ คาเนตะ

31 ก.ค. - 24 ส.ค. 2567

Art Focus

นิทรรศการ
EMERGE : Photography Exhibition 2024

3 ส.ค. - 13 ต.ค. 2567

HOP - Hub of Photography

ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์

นิทรรศการ
All These Little Things

อะตอม ปวริศ

3 - 30 ส.ค. 2567

Art4C Art Centre

นิทรรศการ
โลก (ของ) จิต

Ice Paniccha

9 - 29 ส.ค. 2567

6060 อาร์ตสเปส

นิทรรศการ
pagination here

เรียงตาม: วันที่เริ่มกิจกรรม

8 Seconds: นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกเปียกโคโลเดียน

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

29 มิ.ย. - 4 ส.ค. 2567

BACC pop•up

ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์

Picks
นิทรรศการ
A Million Little Odd Things, the Last Promise, and One Big Picture

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

28 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2567

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

(วังท่าพระ)

Picks
นิทรรศการ
รูปโคจร

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

13 มิ.ย. - 8 ก.ย. 2567

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

Picks
นิทรรศการ
PLUTO NEPTUNE 7 10 40 54

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

22 มิ.ย. - 18 ส.ค. 2567

แมด แมส แกลเลอรี

และบริเวณสะพานลอยเลียบทางกลับรถ ชั้น 2 แมด, มันมัน ศรีนครินทร์

Picks
นิทรรศการ
ธาราพันลึก

ปรัชญ์ พิมานแมน และสุรสิทธิ์ มั่นคง

27 เม.ย. - 27 ก.ค. 2567

เอส เอ ซี แกลเลอรี

นิทรรศการ
The Illegible The Unreadable

ปรมา เหล่าปิยะสกุล และ เลอสันต์ อินทรสกุล

4 พ.ค. - 26 ก.ค. 2567

WTF Gallery

นิทรรศการ
TAKE YOUR MARK

หลากหลายศิลปิน

4 พ.ค. - 31 ส.ค. 2567

Xspace

Main Hall

นิทรรศการ
From Orbit to Conversation

อินสนธิ์ วงศ์สาม และ ทวี รัชนีกร

8 พ.ค. - 30 ก.ย. 2567

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

นิทรรศการ
Photography Never Lies – ภาพถ่ายไม่โกหก

30 พ.ค. - 8 ก.ย. 2567

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

นิทรรศการ
nostalgia for unity

กรกฤต อรุณานนท์ชัย

31 พ.ค. - 31 ต.ค. 2567

บางกอก คุนส์ฮาเลอ

นิทรรศการ
อาภรณ์แห่งดุนยา : ความฝัน ผืนผ้า และการเยียวยา ก่อนอาคิเราะห์

ยามีล๊ะ หะยี

1 มิ.ย. - 27 ก.ค. 2567

วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี

นิทรรศการ
ฮากกา-ฮักกัน

อิทธิพล พัฒรชนม์

7 มิ.ย. - 28 ก.ค. 2567

หมิง อาร์ตสเปซ

นิทรรศการ
สรรค์ศิลป์

ศิลปินกลุ่ม "จิตรกรไทย"