เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่ บางกอก อาร์ต ซิตี้ พื้นที่เพื่อประสบการณ์ทางศิลปะของทุกคน

ยินดีต้อนรับสู่ บางกอก อาร์ต ซิตี้ พื้นที่เพื่อประสบการณ์ทางศิลปะของทุกคน

บางกอก อาร์ต ซิตี้ ตั้งใจที่จะเป็นสื่อกลางรายเดือนในการนำเสนอกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมการชมงานศิลปะและเปิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวในเมืองแก่ผู้ชมในวงกว้าง เรามุ่งมั่นรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการเข้าถึงงานและนอกจากนั้นเรายังพยายามออกแบบให้การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่รื่นรมย์ เราได้แบ่งเนื้อหาข้อมูลใน บางกอก อาร์ต ซิตี้ ออกเป็น 4 ประเภทคือ นิทรรศการศิลปะ การแสดง&ภาพยนต์ เทศกาล&กิจกรรม และ Inspiration โดยข้อมูลและภาพทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลจากองค์กรผู้จัดงาน หรือศิลปินผู้แสดงงาน เป็นผู้จัดทำขึ้นทั้งสองภาษา ทางกองบรรณาธิการไม่มีการปรับแต่งข้อความใดๆ

นอกจากเว็บไซต์แล้ว ผุ้ชม ศิลปิน ผู้จัด ยังสามารถต่อยอดประสบการณ์ทางศิลปะไปกับพวกเรา และร่วมกิจกรรมอื่นๆกับเราได้บนเฟสบุคและอินสตาแกรม

บางกอก อาร์ต ซิตี้ เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิการยน 2565 และเราหวังว่าจะสามารถยืนหยัดต่อไปเพื่อปูทางพาทุกคนสู่กรุงเทพในมิติของเมืองศิลปะที่น่าตื่นตา

บางกอก อาร์ต ซิตี้ ตั้งใจที่จะเป็นสื่อกลางรายเดือนในการนำเสนอกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมการชมงานศิลปะและเปิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวในเมืองแก่ผู้ชมในวงกว้าง เรามุ่งมั่นรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการเข้าถึงงานและนอกจากนั้นเรายังพยายามออกแบบให้การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่รื่นรมย์ เราได้แบ่งเนื้อหาข้อมูลใน บางกอก อาร์ต ซิตี้ ออกเป็น 4 ประเภทคือ นิทรรศการศิลปะ การแสดง&ภาพยนต์ เทศกาล&กิจกรรม และ Inspiration โดยข้อมูลและภาพทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลจากองค์กรผู้จัดงาน หรือศิลปินผู้แสดงงาน เป็นผู้จัดทำขึ้นทั้งสองภาษา ทางกองบรรณาธิการไม่มีการปรับแต่งข้อความใดๆ

นอกจากเว็บไซต์แล้ว ผุ้ชม ศิลปิน ผู้จัด ยังสามารถต่อยอดประสบการณ์ทางศิลปะไปกับพวกเรา และร่วมกิจกรรมอื่นๆกับเราได้บนเฟสบุคและอินสตาแกรม

บางกอก อาร์ต ซิตี้ เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิการยน 2565 และเราหวังว่าจะสามารถยืนหยัดต่อไปเพื่อปูทางพาทุกคนสู่กรุงเทพในมิติของเมืองศิลปะที่น่าตื่นตา

ติดต่อ

ติดต่อ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

การลงข้อมูลทั้งหมดใน บางกอก อาร์ต ซิตี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยท่านสามารถกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ส่งข้อมูล และแนบรูปตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองเนื้อหาของกิจกรรมเพื่อจัดพิมพ์ลงบนเว็บไซต์ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ บางกอก อาร์ต ซิตี้