Colorful Bangkok 2023

Colorful Bangkok 2023

เทศกาลศิลปะกรุงเทพมหานคร 2566 เป็นเทศกาลศิลปวัฒนธรรมที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ครอบคลุมตลอด 3 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายน - มกราคม โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับเครือข่ายทั้งรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ประสานพลังจัดกิจกรรมต่างๆ เปิดพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ความสร้างสรรค์เกิดขึ้นอย่างหลากหลายทั่วทุกมุมเมือง  ทั้งในแง่รูปแบบการจัดแสดงและเนื้อหากิจกรรม โดยเป้าหมายสำคัญที่สุดคือการทำให้เมืองแห่งนี้มีชีวิต และน่าอยู่สำหรับทุกคน 

และในเทศกาลครั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครจะมีการจัดงาน Colorful Bangkok Expo 2024 ในวันที่ 18-21 เดือนมกราคมปี พ.ศ. 2567 ที่ลานคนเมือง เป็นการ 'รวมพลคนศิลปะ' ให้มาร่วมกันแสดงผลงาน จัดจำหน่ายผลงาน และต่อยอดโอกาสต่างๆ ร่วมกันอีกด้วย

Featured

Featured

เนื้อหาพิเศษจากเทศกาล

ประมวลภาพบรรยากาศความสนุกจากงาน 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐤𝐨𝐤 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 ที่มาร่วมกันมอบสีสันให้กรุงเทพมหานครด้วยการแสดงเปิดหมวกหลากหลายประเภท ในครั้งที่ผ่านมานั้นว่าสนุกและคึกคักแค่ไหน รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้จัดงานและนักแสดงที่มาร่วมโชว์กันในงานนี้ด้วย ว่าที่มาของงานนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร กิจกรรมเปิดหมวกเหล่านี้คืออะไร นักแสดงเหล่านี้มีอะไรที่อยากส่งต่อถึงผู้ชมและอยากให้ 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐤𝐨𝐤 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 ในครั้งต่อๆ ไปเป็นอย่างไรบ้าง หากใครที่พลาดกิจกรรมนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจ เดือนนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ยังคงจัดเพื่อรอให้ทุกคนได้ออกมาใช้ชีวิตในเมืองกันอีกมากมาย

ประมวลภาพบรรยากาศความสนุกจากงาน 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐤𝐨𝐤 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 ที่มาร่วมกันมอบสีสันให้กรุงเทพมหานครด้วยการแสดงเปิดหมวกหลากหลายประเภท ในครั้งที่ผ่านมานั้นว่าสนุกและคึกคักแค่ไหน รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้จัดงานและนักแสดงที่มาร่วมโชว์กันในงานนี้ด้วย ว่าที่มาของงานนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร กิจกรรมเปิดหมวกเหล่านี้คืออะไร นักแสดงเหล่านี้มีอะไรที่อยากส่งต่อถึงผู้ชมและอยากให้ 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐤𝐨𝐤 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 ในครั้งต่อๆ ไปเป็นอย่างไรบ้าง หากใครที่พลาดกิจกรรมนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจ เดือนนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ยังคงจัดเพื่อรอให้ทุกคนได้ออกมาใช้ชีวิตในเมืองกันอีกมากมาย

ประมวลภาพบรรยากาศความสนุกจากงาน 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐤𝐨𝐤 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 ที่มาร่วมกันมอบสีสันให้กรุงเทพมหานครด้วยการแสดงเปิดหมวกหลากหลายประเภท ในครั้งที่ผ่านมานั้นว่าสนุกและคึกคักแค่ไหน รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้จัดงานและนักแสดงที่มาร่วมโชว์กันในงานนี้ด้วย ว่าที่มาของงานนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร กิจกรรมเปิดหมวกเหล่านี้คืออะไร นักแสดงเหล่านี้มีอะไรที่อยากส่งต่อถึงผู้ชมและอยากให้ 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐤𝐨𝐤 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 ในครั้งต่อๆ ไปเป็นอย่างไรบ้าง หากใครที่พลาดกิจกรรมนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจ เดือนนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ยังคงจัดเพื่อรอให้ทุกคนได้ออกมาใช้ชีวิตในเมืองกันอีกมากมาย

Bangkok Art City Map

สำรวจกิจกรรมศิลปะ ในย่านทั่วเมือง ตลอดช่วงเวลาของ ฤดูกาลศิลปะกรุงเทพ 2566

กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการ

306

การแสดง & ภาพยนตร์

134

เทศกาล & กิจกรรม

144

พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน

25

นิทรรศการ

การแสดง & ภาพยนตร์

เทศกาล & กิจกรรม

เทศกาล & กิจกรรม

พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน

MADE POSSIBLE WITH SUPPORT FROM