นิทรรศการ

GROW TOGETHER

โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่:

18 - 23 มิ.ย. 2567

นิทรรศการภาพถ่ายระดมทุนเพื่อสนับสนุนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอนิทรรศการ GROW TOGETHER นิทรรศการภาพถ่ายระดมทุนเพื่อสนับสนุนหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงผลงานภาพถ่าย 100 ชิ้นจากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก รวมถึงจำหน่ายผลงานและโปสการ์ดเพื่อจัดหาทุนอุดหนุนการดำเนินงาน

ภาพถ่ายเป็นสิ่งที่สะท้อนยุคสมัยมาตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มที่กระบวนการถ่ายภาพมีความซับซ้อน และถูกใช้เพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญเท่านั้น การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของนวัตกรรมการถ่ายภาพตลอดหลายร้อยปีทำให้ทุกวันนี้การถ่ายภาพกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆ กลายเป็นเรื่องปกติ เพียงแค่กดโทรศัพท์มือถือเท่านั้น บทบาทของภาพถ่ายจึงค่อยๆ เปลี่ยนจากการบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ มาเป็นการบันทึกเรื่องราวและความประทับใจในชีวิตประจำวัน กล่าวคือ ภาพถ่ายเป็นสื่อที่สามารถแสดงออกถึงมุมมองที่หลากหลาย สะท้อนถึงการเติบโต ความเปลี่ยนแปลง และเป็นการเก็บบันทึกความทรงจำ เรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละวันให้คงอยู่อยู่ตลอดไป

นิทรรศการ GROW TOGETHER นิทรรศการภาพถ่ายระดมทุนเพื่อสนับสนุนหอศิลปกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ เปรียบการถ่ายภาพเป็นเสมือนประตูที่ชวนให้เราก้าวไปสำรวจมุมมองใหม่ๆ พัฒนาความคิด และสะท้อนการเติบโตของตัวเรา ผลงานทั้ง 100 ชิ้นจากผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ GROW TOGETHER หรือการเติบโตไปกับหอศิลปกรุงเทพฯ นำเสนอภาพถ่ายใน 2 หัวข้อ ได้แก่ ภาพความประทับใจที่ถ่ายในพื้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ และผลงานสร้างสรรค์ที่ต่อยอดแรงบันดาลใจจากศิลปะ ประกอบไปด้วยภาพถ่ายเมือง ธรรมชาติ ไปจนถึงช่วงเวลาต่างๆ ของผู้คน เมื่อร้อยเรียงภาพถ่ายในนิทรรศการเข้าด้วยกัน จึงปรากฏเป็นเรื่องราวของหอศิลปกรุงเทพฯ พื้นที่ทางศิลปะที่เติบโตไปพร้อมกับผู้ชม

ผู้ที่สนใจสนับสนุนสามารถร่วมอุดหนุนภาพถ่ายและโปสการ์ดระดมทุนได้ ตามรายละเอียด ดังนี้

ผลงานภาพถ่ายใส่กรอบ ขนาด 14 x 18 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น + โปสการ์ดเซ็ต 100 ใบ 5,000 บาทต่อชุด
ผลงานภาพถ่ายใส่กรอบ ขนาด 14 x 18 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น 3,000 บาทต่อชิ้น
โปสการ์ดชุด จำนวน 16 ชิ้น (สามารถเลือกเองได้) 500 บาท
โปสการ์ดชุด จำนวน 6 ชิ้น (สามารถเลือกเองได้) 200 บาท
โปสการ์ดเดี่ยว 1 ชิ้น 40 บาท

หมายเหตุ เมื่อสนับสนุนครบ 200 บาท รับสิทธิพิมพ์โปสการ์ดด้วยเครื่องปริ้นเตอร์ Canon ขนาด 4 x 6 นิ้ว ฟรี 1 ชิ้น

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผนังโค้ง ชั้น 4 - 5

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผนังโค้ง ชั้น 4 - 5

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

MORE LIKE THIS

8 Seconds: นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกเปียกโคโลเดียน

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

A Million Little Odd Things, the Last Promise, and One Big Picture

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

รูปโคจร

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

PLUTO NEPTUNE 7 10 40 54

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา