การแสดง & ภาพยนตร์

Music Appreciation Program

โดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ประเทศไทย

วันที่:

6 มี.ค. - 6 ก.ค. 2567

Music Appreciation Program
ระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2567

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ประเทศไทย นำเสนอโครงการ Music Appreciation Program โครงการเสวนาและฟังดนตรีแบบกลุ่มเพื่อสร้างความสนใจ ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของดนตรี รวมถึงความหลากหลายของดนตรีประเภทต่างๆ เช่น การประพันธ์เพลง ดนตรีประกอบ ดนตรีแจ๊ส และ ดนตรีคลาสสิค โดยจัดกิจกรรมดนตรีเสวนาในรูปแบบ Talk and Listening ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้พัฒนาทักษะการฟังและมีประสบการณ์ทางดนตรีที่หลากหลาย สร้างความเข้าใจถึงดนตรีที่นับว่าอยู่นอกกระแสความนิยมหลัก แต่มีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าถึงสุนทรียภาพในการเสพดนตรีอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น กิจกรรมในแต่ละครั้งจะประกอบไปด้วยการเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในดนตรีแต่ละสาขา ที่มาร่วมแบ่งปันความรู้ เรื่องราวที่น่าสนใจ และความเชื่อมโยงระหว่างดนตรีและศาสตร์อื่นๆ ประกอบกับกิจกรรมฟังเพลงแบบกลุ่ม รวมถึงการแสดงดนตรีสด โดยกิจกรรมทั้งหมดสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


The Art of Songwriting
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ : ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การเสวนาเรื่องการประพันธ์เพลง (Songwriting) โดยวิทยากรจาก Berklee College of Music วิทยาลัยดนตรีชั้นนำของโลก ที่จะมาเล่าถึงการสร้างเส้นทางอาชีพในสายงานการประพันธ์เพลง รวมถึงเชิญศิษย์เก่าจากวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จ มาเล่าถึงประสบการณ์และวิธีการการทำงาน ปิดท้ายด้วย Master Class พัฒนาทักษะนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์


The Art of Orchestration
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 15.00 - 17.00 น.
สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เสวนาว่าด้วยการไขรหัสดนตรีประกอบในภาพยนตร์และแอนิเมชั่น เพลงบรรเลงที่ผ่านการเรียบเรียงเพื่อเสริมความเข้มข้นให้กับภาพยนตร์ ละคร หรือสื่อบันเทิงต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างสีสัน เข้าถึงผู้ฟังหลากหลายกลุ่ม และดึงอารมณ์ผู้ฟังให้เกิดความรู้สึกร่วมกับเนื้อหาต่างๆ พร้อมพบกับการแสดง Electone Ensemble โดยนักเรียนดนตรีคัดสรรโดยยามาฮ่า


Getting into Jazz
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 - 17.00 น.
สถานที่ : ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ดนตรีแจ๊สเริ่มฟังอย่างไร ประเภทของเพลงแจ๊สมีอะไรบ้างและมีความแตกต่างกันอย่างไร ฟังแจ๊สยังไงให้สนุก ทั้งหมดนี้คือประเด็นคำถามที่วิทยากรจะมาร่วมกับชวนพูดคุย โดยร่วมกันฟังเพลงแจ๊สจาก Listening List ของวิทยากรแต่ละท่าน ปิดท้ายด้วยการแสดงมินิคอนเสิร์ตดนตรีแจ๊ส


Classical Music and Art
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 - 17.00 น.
สถานที่ : Yamaha Music Hall อาคารปทุมวันเฮาส์

การเสวนาที่มุ่งเปลี่ยนแปลงมายาคติของผู้ชมที่มีต่อดนตรีคลาสสิคว่าเป็นดนตรีที่เข้าถึงยาก โดยเป็นการพูดคุยให้ความรู้ในหัวข้อฟังเพลงคลาสสิคอย่างไรให้มีสุนทรียะ รวมถึงอธิบายถึงความเชื่อมโยงระหว่างบทเพลงคลาสสิคกับผลงานศิลปะ คัดสรรบทเพลงและงานศิลปะโดยนักดนตรีผู้แสดง ประกอบการบรรเลงดนตรีสด

สอบถามรายละเอียดข้อมูลโครงการเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายการตลาดและหาทุน หอศิลปกรุงเทพฯ
คุณวาสิตา จิราธิยุต
โทร. 02 214 6630 ต่อ 512
Email vasita.j@bacc.or.th

โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ประเทศไทย
อาจารย์พัทธ์ธีรา สุตัณฑวิบูลย์
โทร. 083 540 9234
Email pattera.s@yamaha.co.th

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ