เทศกาล & กิจกรรม

ดนตรีในสวนกรุงเทพมหานคร

วันที่:

1 ต.ค. 2566 - 31 ม.ค. 2567

ดนตรีในสวนกรุงเทพมหานคร

“เทศกาลดนตรีในสวน” เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นภายใต้แคมเปญ Colorful Bangkok 2023 ที่จัดขึ้นโดยกรุงเทพมหานคร โดยตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน พร้อมสนับสนุนการออกมาใช้ชีวิตบนพื้นที่สาธารณะ และสร้างการเคลื่อนไหวทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ถือเป็น 1 ในนโยบายด้านสร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง

จัดเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์ เป็นเวลา 4 เดือนเต็ม ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - เดือนมกราคม 2567 ตามพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆทั่วกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมสำหรับสัปดาห์นี้


ตารางการแสดงสำหรับเดือนมกราคม


information provided by event organizer