เทศกาล & กิจกรรม

ยอดเอนเกจของสื่อสมัยใหม่ ขับเคลื่อนวงการศิลปะไทยได้อย่างไร

โดย Joyman Gallery ร่วมกับ Avagarde Art Agency

วันที่:

19 มิถุนายน 2567

“ยอดเอนเกจของสื่อสมัยใหม่ ขับเคลื่อนวงการศิลปะไทยได้อย่างไร” จัดขึ้นโดย Joyman Gallery ร่วมกับ Avagarde Art Agency

ครั้งแรกในการเสวนาเปิดหน้าพูดคุยกันของสื่อศิลปะจากต่างแพลทฟอร์ม ทั้งวิถีทาง การเติบโต และพันธกิจในการทำหน้าที่สื่อสารเรื่องราวของโลกศิลปะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกข่าวสาร และ social media ที่เข้ามามีบทบาทรุกหนักในโลกการสื่อสารปัจจุบัน

การเสวนาในหัวข้อ " ยอดเอนเกจของสื่อสมัยใหม่ ขับเคลื่อนวงการศิลปะไทยได้อย่างไร " จึงมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อเริ่มต้นเป็นจุดนัดพบ - จุดเชื่อมโยงแรก ของสื่อศิลปะสมัยใหม่กับผู้คนในวงการศิลปะไทย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนตั้งคำถาม หาคำตอบ สร้างประโยชน์และขับเคลื่อนวงการศิลปะไทยไปด้วยกัน

การเสวนาครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานในวงการศิลปะร่วมฟัง พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสื่อมวลชนตัวจริง เมื่อการสื่อสารศิลปะผ่านสื่อนั้นแตกต่างไปจากที่เคย ผู้ที่เป็นสื่อ คอนเทนท์ที่สร้างขึ้น ยอดเอนเกจ สำคัญหรือส่งผลกระทบในรูปแบบใดกับวงการศิลปะบ้าง โดยมีวิทยากรในการพูดคุยแลกเปลี่ยน ทั้งหมด 5 ท่าน

1.คุณพิมพ์ปวีณ สุนทรธรรมราช >> Columnist at ELLE Thailand
2.คุณคาลิล พิศสุวรรณ >>บรรณาธิการบริหารไทยรัฐพลัส
3.คุณหัชชากร วงศ์สายัณห์ >> co-founder และบรรณาธิการเพจวาฬมีปีก
4.คุณสรณ วิริยะประสิทธิ์ >> กองบรรณาธิการ Fine Art
5. คุณหนอ นรณฏฐ ไชยคำ >> ผู้ดำเนินงานบนเวที

จัดขึ้นในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M, Thailand Creative & Design Center (TCDC)
เข้าร่วมฟังฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านลิงค์ ที่นี่


information provided by event organizer

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

ห้องออดิทอเรียม ชั้น M

อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถ.เจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพฯ 10500

โซน

2

อ. - อา. 10:30-19:00

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

ห้องออดิทอเรียม ชั้น M

อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถ.เจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพฯ 10500

โซน

2

อ. - อา. 10:30-19:00

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง