การแสดง & ภาพยนตร์

บันทึกรัก เกาะนางจร

โดย คณะสังกะสีการละคอน

วันที่:

17 - 19 พ.ค. 2567

“บันทึกรักเกาะนางจร” ละครเวทีของน้อง ๆ มัธยม 8 คนจากจังหวัดตาก แสดงครั้งแรกในคืนวันลอยกระทง 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ศูนย์การเรียนรู้อินเทอร์เน็ตของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย โดยมีครูจืด เข็มทอง โมราษฏร์ เป็นผู้ฝึกซ้อมและกำกับการแสดง จากการตอบสนองของผู้ชม ทำให้คณะสังกะสีการละคอน มีกำลังใจที่จะนำมาแสดงที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มทักษะและขัดเกลาผลงานให้ได้ระดับมากขึ้น

“บันทึกรักเกาะนางจร” เป็นเพียงหนึ่งในการนำเสนอผลลัพธ์จากกิจกรรม “เชื่อมวัยด้วยไอที” เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ที่ทางมูลนิธิฯ จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคน 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มน้อง ๆ นักเรียน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง ในกิจกรรมดังกล่าวมีการให้ผู้สูงอายุมาเล่าภาพอดีตของสถานที่บริเวณเมืองระแหงก่อนที่จะมีการขุดทรายกลางแม่น้ำปิงขึ้นมาถมตลิ่ง ซึ่งแม่น้ำบริเวณนั้นเคยกว้างสุดถึง 2 กิโลเมตร จนเหลือเพียง 500 เมตรเท่านั้น ผู้สูงวัยได้ “ปักหมุด” จุดสำคัญ ๆ ที่เคยเป็นริมตลิ่งเก่า และบรรยายสิ่งที่ได้รับฟังมาลงไปในหมุด เพื่อบันทึกในรูปแบบดิจิทัล “ตามรอยริมปิง” พร้อมกับการรวบรวมภาพถ่ายเก่า ๆ ของเมืองตาก การถ่ายทอดในสองรูปแบบนี้ยังขาดความมีชีวิต จึงมีการใช้การละครเป็นการถ่ายทอดในอีกมิติหนึ่ง

information provided by event organizer

กาลิเลโอเอซิส

535/32 ตรอกวัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ10400

โซน

1

พ. - จ. 9:00-20:00 (หยุดวันอังคาร)

BTS: ราชเทวี

กาลิเลโอเอซิส

535/32 ตรอกวัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ10400

โซน

1

พ. - จ. 9:00-20:00 (หยุดวันอังคาร)

BTS: ราชเทวี