การแสดง & ภาพยนตร์

T-Boy On Grindr

As a part of H0M0HAUS Performing Arts Festival for Diversity 2024

วันที่:

6 - 8 มิ.ย. 2567

H0M0HAUS ร่วมกับ Goethe-Institut Thailand ขอเสนอการแสดงเดี่ยวส่งตรงจากประเทศเยอรมัน การแสดงว่าด้วยเรื่องราวของหนุ่มข้ามเพศที่ออกเดินทางเพื่อสำรวจตัวตนและเพศวิถีของตน ผ่านการพยายามใช้แอพพลิเคชั่นหาคู่อย่าง Grindr เพื่อสานสัมพันธ์ุกับชายคนอื่นๆ แต่แล้วก็ต้องพบกับความรู้สึกไม่ปลอดภัยและการถูกปฏิเสธ

การแสดง T-Boy On Grindr สำรวจประสบการณ์ของชายหนุ่มทรานส์แมนที่เดินทางไปพร้อมกับวัฒนธรรมทางเพศของเกย์ ผ่านการขับร้อง การแสดงละคร การเต้น บทกวี และการอ้างอิงถึงวัฒนธรรมย่อยต่างๆ เพราะบ่อยครั้งที่ร่างกายของผู้ชายข้ามเพศถูกกำหนดให้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ผู้ชาย อีกทั้งนิยามภายนอกที่ขัดแย้งกับการรับรู้ของร่างกายของตัวเองที่ยังคอยตามหาความรักและการถูกมองเห็นในโลกที่การยอมรับนั้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นอีกด้วย

ในวันที่สังคมพยายามเปล่งเสียงว่า ความหลากหลายถูกยอมรับ แต่ในความเป็นจริงเราถูกยอมรับจริงหรือไม่ เราจะยอมรับได้ไหมว่าชายข้ามเพศแท้ที่จริงก็เป็นผู้ชายเช่นกัน เราจะตัดสินคนภายนอกจากแค่ร่างกายได้จริงๆหรือไม่ ในสังคมที่เต็มไปด้วยหลักคิดแบบสองเพศและความสวยงามของรูปลักษณ์ เราจะโอบกอดความหลากหลายนี้อย่างไร

และผู้ที่อยู่นอกค่านิยมและแบบแผน ไม่มีสิทธิในการโหยหาการถูกรักและถูกยอมรับหรือไม่ในสังคมของเรางั้นหรือ?

กำกับการแสดง : Malaya Stern Takeda
นักแสดง : João d’Orey

สถานที่ : Goethe Insititut Thailand
3 รอบการแสดง เวลา 19:00 น.
6 มิถุนายน / 7 มิถุนายน / 8 มิถุนายน
(การแสดงเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำบรรยายภาษาไทย)
บัตรชมการแสดงราคาเต็ม 700 บาท
จำหน่ายบัตรที่:
https://forms.gle/EfoZv86tzxki9wps6

information provided by event organizer