นิทรรศการ

After Waste 2024

การจัดแสดงผลงานวัสดุและผลิตภัณฑ์จาก Upcycler ชาวไทย

วันที่:

18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2567

เมื่อสภาวะโลกร้อน ถูกยกระดับความรุนแรงให้เป็น "สภาวะโลกเดือด" การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พืช และสัตว์ อันเป็นแหล่งทรัพยากรทางอาหารโดยตรงของมนุษย์ เกิดเป็น #วิกฤตอาหารโลก ที่คนทุกชนชั้นต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ขยะอาหาร (Food Waste) ที่เกิดจากการผลิตในระบบอุตสาหกรรมอาหาร หรือ การบริโภคในระบบครัวเรือนเหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ตัวช่วยในการแก้ไขปัญหา นอกจากการลดโอกาสที่จะเกิดขยะแล้ว ยังมีการ #Upcycling หรือการนำเศษอาหารเหล่านี้มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้คุณค่าของสิ่งเหล่านั้นสูญเปล่าทิ้งไป

อัพเดทไอเดียและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจกับ After Waste 2024 : The Upcycling Product Showcase การจัดแสดงผลงานวัสดุและผลิตภัณฑ์จาก Upcycler ชาวไทย ที่นำเอาวัตถุดิบเหลือทิ้งและของเหลือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมาแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ของเหลือทิ้ง เป็นมิตรและยังช่วยแก้ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

งานนี้เปิดให้ทุกท่านได้ชมตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 19.00 น. ที่หน้าลาน ทีซีดีซี คอมมอนส์ ครีเอทีฟ ฟู้ด ชั้น 3, มันมัน ศรีนครินทร์

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมประกอบนิทรรศการได้
ทางเพจ @TCDC Commons MunMun Srinakarin
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 02 321 2288

information provided by event organizer

ทีซีดีซี คอมมอนส์

ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์

ชั้น 3 โครงการมันมัน (MUNx2) ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โซน

4

ทุกวัน 11:00-19:00

MRT: สวนหลวง ร.9

ทีซีดีซี คอมมอนส์

ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์

ชั้น 3 โครงการมันมัน (MUNx2) ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โซน

4

ทุกวัน 11:00-19:00

MRT: สวนหลวง ร.9