นิทรรศการ

รูปโคจร

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

วันที่:

13 มิ.ย. - 8 ก.ย. 2567

นิทรรศการที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของภาพ ผ่านผลงานของ 5 ศิลปินไทย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล อารยา ราษฎร์จำเริญสุข ปรัชญา พิณทอง สถิตย์ ศัสตรศาสตร์ และสรวิศ ทรงสัตย์ ที่ประกอบไปด้วยผลงานจัดวาง ผลงานวิดีโอ ภาพถ่าย และงานประติมากรรม ภาพที่ปรากฏในผลงานต่างเผยให้เห็นทั้งการเคลื่อนของเวลา และการสร้างพหุมิติทางพื้นที่ ภายใต้ความหลากหลายของแนวคิดและเนื้อหาที่สอดผสานกันไปมา ‘รูปโคจร’ เชื้อเชิญในการเปิดประสบการณ์ผ่านเส้นทางการเคลื่อนที่ของผลงานและผู้ชมในพื้นที่นิทรรศการ

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ