นิทรรศการ

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม 2567

วันที่:

5 พ.ค. - 27 มิ.ย. 2567

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม เป็นหนึ่งในนิทรรศการที่โดดเด่น ซึ่งหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีความภาคภูมิใจที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ พ.ศ. 2552 โดยการรวบรวมผลงานของนิสิต นักศึกษา ด้านศิลปะชั้นปีสุดท้ายจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ มาจัดแสดงร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงผลงานต่อสาธารณชน สำหรับปีนี้ มีสถาบันการศึกษาให้การตอบรับ 45 แห่ง โดยคณาจารย์ของแต่ละสถาบันได้คัดเลือกผลงานศิลปนิพนธ์เข้าร่วมแสดง แบ่งเป็น ระดับปริญญาโท 12 ชิ้น และระดับปริญญาตรี 152 ชิ้น รวมผลงาน 164 ชิ้น

information provided by event organizer

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

ทุกวัน 10:00-19:00 ยกเว้นวันพุธ ค่าเข้าชม: 50 บาท

MRT: สามยอด

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

ทุกวัน 10:00-19:00 ยกเว้นวันพุธ ค่าเข้าชม: 50 บาท

MRT: สามยอด