นิทรรศการ

การเปลี่ยนแปลง : ปล่อยให้ไหลไป

ชลสินธุ์ ช่อสกุล

วันที่:

6 - 29 มิ.ย. 2567

New Year : New you : New Normal
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ทุกวัน ใน 7 วัน ที่ถูกสมมติขึ้นนี้ และตลอดเวลาในโลกแห่งคู่ใบนี้…

นิทรรศการศิลปกรรม “Change, let it flow” การเปลี่ยนแปลง : ปล่อยให้ไหลไป ของชลสินธุ์ ช่อสกุล จะนำพาผู้ชมไปทำความเข้าใจถึงสัจจธรรมของชีวิตที่มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเสื่อมสลายไปตามความจริงแห่งพุทธพจน์ที่ว่าด้วยเรื่องโลกธรรม 8 และกฎของไตรลักษณ์ โดยแสดงออกผ่านเทคนิค พื้นผิว มิติ และสีสัน บนผลงานศิลปะประเภทสื่อผสม เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจในความเป็นไปของชีวิต และสามารถอยู่รอดโดยไม่รู้สึกเดียวดาย เสมือนเป็นการสร้างกำลังใจและเป็นเสียงที่กระซิบบอกว่า…”เราทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วล่ะ”

นิทรรศการ “Change, let it flow” การเปลี่ยนแปลง : ปล่อยให้ไหลไป
โดย ชลสินธุ์ ช่อสกุล
อาคารนิทรรศการ 6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
จัดแสดงวันที่ 6 - 29 มิถุนายน 2567
(วันพุธ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 8 มิถุนายน 2567
(ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป)

อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย 30฿ | ชาวต่างชาติ 200฿

information provided by event organizer

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

4 ถ.เจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

พ. - อา. 9:00-16:00 (หยุดวันจันทร์-อังคาร) คนไทย: 30 Baht ต่างชาติ: 200 Baht

-

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

4 ถ.เจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

พ. - อา. 9:00-16:00 (หยุดวันจันทร์-อังคาร) คนไทย: 30 Baht ต่างชาติ: 200 Baht

-