นิทรรศการ

CHARGING 76%

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รุ่น 76 มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่:

3 - 21 พ.ค. 2567

Hi, Thesis is Charging…
เดือนพฤษภานี้ เตรียมตัวพบกับ

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รุ่น 76 มหาวิทยาลัยศิลปากร "CHARGING 76%"

โดยเปิดให้เข้าชมทั้งหมด 3 สถานที่

หอศิลป์ PSG ART GALLERY คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์, มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) (จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 29 พฤษภาคม 2567 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9:00 - 16:30 น.)

หอศิลป์สถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) (จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 21 พฤษภาคม 2567 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9:00 - 16:30 น.)

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (RCAC BKK) กรุงเทพฯ ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 และชั้น 2 (จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2567 วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10:00 - 19:00 น.)

พิธีเปิดนิทรรศการ (รอบบ่าย) วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
พิธีเปิดนิทรรศการ (รอบเย็น) วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 17:00 น. ณ. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (RCAC BKK) กรุงเทพฯ

information provided by event organizer

หอศิลป์สถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

จ. - ศ. 9:00-16:30

MRT: สนามไชย

หอศิลป์สถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

จ. - ศ. 9:00-16:30

MRT: สนามไชย