นิทรรศการ

The Circle of Never Ending Pain[T]

ตุ๊–ณัชพล ตุ๊เสงี่ยม

วันที่:

4 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2567

ชีวิตเรานั้นเป็นวงจร ทั้งหมายถึงในเชิงรูปธรรมในการกิน อยู่ นอน สืบพันธุ์ ในเชิงพุทธกรรม ในวัฏจักรสาร

ในการเวียนว่ายตายเกิดเรานั้นเกิดเป็นเด็กดั่งผ้าขาว สังคมเริ่มสาดสี(สัน) แห่งความสุข และ สี(สัน)แห่งความทุกข์ปะปนกัน จนเรานั้นแปดเปื้อนไม่เหลือขาวดีความสุขมันก็ดี และ ความทุกข์... ความทุกข์ในบางครั้ง เป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนเช่นข้าพเจ้าตระหนักวงใจหรือวงกลมแห่งบาดแผลและความรัก ที่ไม่มีจบไม่มีสิ้นนี้

ข้าพเจ้าแสวงหาหนทางการดับทุกข์ ทั้งในอบายมุข

และสิ่งอันเป็นกุศลหวังจะออกจากวงกลมที่ไม่มีเส้นแห่งจุดจบนี้ ข้างในมันมีความสุขเกินไปและทุกข์เกินไป สุดท้ายแล้วตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้เรียนรู้แล้วว่า สิ่งเดียวที่จะหลุดจากวงการนี้ได้คือการ ยอมรับมัน อยู่กับมัน และ มีสติพึงรู้ พึงทราบ เปรียบเสมือนบุคคลที่สามที่ถอดจิตออกมาสังเกตร่างกายตัวเอง เขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรอยู่ เค้าคนนั้นกำลังทำอะไรอยู่

อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับสติ อยู่กับลมหายใจ ตระหนักและเตรียมพร้อมในทุกๆ วินาทีที่ความรักที่เข้ามาสักวันมันก็จะจากไปบาดแผลที่เข้ามา สักวันมันจะหายดี...

TU!! ตุ๊–ณัชพล ตุ๊เสงี่ยม ศิลปินที่มีพลังอันล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นได้ด้านผลงาน และ การทำงานกระตือรือร้น เกิดจากการได้รับความสุขจากการเติบโต และ พบเจอกับสภาพแวดล้อมที่ดี กับผลงาน Pop Psychedelic Art ที่มีรายละเอียดหลากหลาย และ ตัวละครตาไฟ “Boy on Fiyah” ทำให้คนหลงใหลไปกับสีสันที่มันเคลื่อนไหวในงานของเขา

เราอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาเข้ามาชมผลงานสีสันมากจินตนาการและมีหลักธรรมซ้อนอยู่ได้ที่ The Circle of Never Ending Pain[T] ไปด้วยกันวันที่ 4 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567 โดยจะมีพิธีเปิดวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 18:00 น. ที่ Street Star Gallery

information provided by event organizer