นิทรรศการ

College Collage Thesis

สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่:

21 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2567

Collage Art เป็นศิลปะการปะติดควบคู่กับการจัดวางลงบนกระดาษ หรือพื้นที่งาน ใช้วัสดุ องค์ประกอบ เทคนิคที่หลากหลาย ประกอบออกมาเป็นผลงาน

“College Collage” เปรียบเสมือนการรวมกันของพวกเรา Art Ed CU 52 ที่มีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปตามความสามารถ ความชอบ เทคนิคงาน การถ่ายทอดแนวคิด สร้างสรรค์สิ่งที่ตนเองสนใจโดยใช้ศาสตร์ และศิลป์ เมื่อผลงานที่แตกต่างกันได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว จึงได้สะท้อนภาพความเป็นตัวตน และเอกลักษณ์ของสาขาศิลปศึกษาออกมาได้อย่างลงตัว

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โถง ชั้น L

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โถง ชั้น L

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ