นิทรรศการ

Deja vu: The Last Chapter

นที อุตฤทธิ์

วันที่:

27 เม.ย. - 11 พ.ค. 2567

ริชาร์ด โคห์ ไฟน์อาร์ต กรุงเทพฯ มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบถึงนิทรรศการที่กำลังจะมีขึ้น “Deja vu: The Last Chapter” นิทรรศการอันน่าตื่นตาตื่นใจที่รวบรวมผลงานชวนคิดของศิลปินชื่อดังชาวไทย นที อุตฤทธิ์ นิทรรศการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 11 พฤษภาคม 2567 ที่แกลเลอรีของ Richard Koh Fine Art Bangkok ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารปีเตอร์สัน 712/1 ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ

นิทรรศการนี้ เป็นนิทรรศการกลุ่มสุดท้ายของผลงานในชุด Deja vu ที่สร้างชื่อเสียงและถูกจัดแสดงในประเทศต่างๆตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ผลงานในกลุ่มนี้เป็นเหมือนบทสรุปของการเดินทางภายใต้การตั้งสมมุติฐานของศิลปินที่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นหากพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังทวีปยุโรปก่อนที่อารยธรรมตะวันตกต่างๆจะเกิดมีขึ้น?

คำถามอันน่าประทับใจนี้ยังคงมีมนต์เสน่ห์ที่พาให้ผู้ชมได้ท่องไปกับจินตนาการ และการจัดการทางศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของการผสมผสานทางศิลปะอารยธรรมและความเชื่อ ระหว่างตะวันตก และตะวันออก ภายใต้อิทธิพลและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ตั้งแต่อารยธรรมโบราณจนถึงช่วงสมัยแห่งการล่าอาณานิคมอันส่งผลเป็นความสับสนของอัตลักษณ์ในสังคมร่วมสมัยปัจจุบัน

“Deja vu: The Last Chapter” นำเสนอผ่านสื่อ และองค์ประกอบที่หลากหลาย รวมถึงภาพวาด ประติมากรรม งานปัก กระจกสี และภาพพิมพ์แกะไม้ สื่อแต่ละประเภทสอดคล้องกับช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่หล่อหลอมความเป็นตะวันตก

information provided by event organizer

ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต

อาคารปีเตอร์สัน ชั้น 9 712/1 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โซน

2

อ. - ส. 11:00-19:00

BTS: พร้อมพงษ์

ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต

อาคารปีเตอร์สัน ชั้น 9 712/1 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โซน

2

อ. - ส. 11:00-19:00

BTS: พร้อมพงษ์