นิทรรศการ

รูป - นาม

ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ และ วรพล นวลละออง

วันที่:

5 - 31 พ.ค. 2567

การดำเนินชีวิตตามหลักอุดมคติและคำสอนทางพุทธศาสนา คือแนวทางที่ศิลปินทั้งสองยึดถือปฏิบัติทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน โดยศิลปินทั้งสองต่างนำเสนอแนวคิดและเทคนิคในการทำงานจากมุมมองและความเข้าในวิถีพุทธในแบบของตน ทั้งประดิษฐ์และวรพลต่างแสดงให้เห็นว่าศิลปะนั้นสามารถเป็นสื่ออันทรงพลังในการเข้าถึงความเป็นจริง เปิดเผยความจริงของชีวิตผ่านมุมมองของปัจเจกบุคคล เหมือนการสะท้อนกระบวนการค้นหาความหมายที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยใช้งานศิลปะเป็นเสมือนหน้าต่างที่เปิดให้เห็นจิตใจและการเดินทางของวิญญาณภายใน

information provided by event organizer

Matdot Art Center

แมตดอท แกลเลอรี่

47 ถ.หลานหลวงแขวงวัดโสมนัสเขตป้อมปราบฯกรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - อา. 10:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

-

Matdot Art Center

แมตดอท แกลเลอรี่

47 ถ.หลานหลวงแขวงวัดโสมนัสเขตป้อมปราบฯกรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - อา. 10:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

-