นิทรรศการ

Dot Dot Dot

พรรณชญานิษฐ์ วัชรรัตน์, ปริยาภรณ์ ทองคำรอด เเละชินรัตน์ มงคลชัย

วันที่:

21 มิ.ย. - 14 ก.ค. 2567

นิทรรศการที่ชวนให้ทุกท่านร่วมกันสำรวจพื้นที่ว่างที่ถูกตีความใหม่ในประเด็นต่างๆ เเละเห็นถึงการเคลื่อนตัวทางความคิดจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง โดยผลงานได้สร้างพื้นที่การละเว้นเพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ ช่วงเวลาเเห่งการทิ้งให้ตีความเเละรูปแบบที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเกิดจากจุดที่เคลื่อนที่ต่อยอดจากความเป็นภาพมาสู่รูปแบบที่หลากหลาย โดยขอเชิญทุกท่านมาเเลกเปลี่ยนร่วมกันภายในพื้นที่ว่างจากการเคลื่อนตัวของจุดเล็กๆ นี้ร่วมกับศิลปินทั้งสาม

พรรณชญานิษฐ์ วัชรรัตน์ ผลงานสื่อผสมที่สร้างพื้นที่อิสรภาพในเรื่องเพศใหม่จากการผสมผสานสองพื้นที่เเละมุมมองทางความคิดที่ต่างกัน

ปริยาภรณ์ ทองคำรอด ผลงานศิลปะจัดวางที่สร้างพื้นที่จากสภาวะภายในจากความทรงจำส่วนจิตใต้สำนึกของศิลปินซึ่งมีที่มาจากบุคคลสำคัญในชีวิต

เเละชินรัตน์ มงคลชัย ผลงานศิลปะจัดวางที่สร้างพื้นที่บทสนทนาภายในผ่านสีสันเพื่อให้หวนกลับไปสังเกตสิ่งเล็กๆ จากวัตถุในชีวิตประจำวัน

นักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 2 ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมเเละภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผลงานภายในนิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์

ระยะเวลาจัดแสดง: 21 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2024
ตั้งเเต่ 10.00 AM - 7:00 PM ณ ชั้น 2 เเละ 3 Art4C Art Centre (ปิดทุกวันจันทร์)

information provided by event organizer

Art4C Art Centre

1553 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-19:00

MRT: สามย่าน

Art4C Art Centre

1553 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-19:00

MRT: สามย่าน

MORE LIKE THIS

8 Seconds: นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกเปียกโคโลเดียน

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

A Million Little Odd Things, the Last Promise, and One Big Picture

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

รูปโคจร

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

PLUTO NEPTUNE 7 10 40 54

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา