นิทรรศการ

​​​​​​​สภาวะอารมณ์จากอดีต และการทำลายล้าง

ปฏิภาณ สมทิพย์

วันที่:

3 - 28 เม.ย. 2567

ผลงานชุดนี้ของศิลปินได้แสดงออกถึงความรู้สึกส่วนลึกที่อยู่ภายในจิตใจ การเผชิญหน้าต่อเหตุการณ์เลวร้ายและอารมณ์แห่งความเจ็บปวดจนกลายเป็นสภาวะซึมเศร้า (Depression) ศิลปินค้นพบว่าศิลปะเป็นเครื่องมือเยียวยายารักษาบาดแผล และช่วยให้หลุดพ้นจากสภาวะซึมเศร้าได้อย่างรวดเร็ว โดยศิลปินถ่ายทอดผ่านรูปทรงที่ถูกขีดเขียนให้เป็นไปตามความรู้สึกในเชิงลึกในเชิงรูปแบบนามธรรม เส้นและแรงเงาลักษณะที่ทับซ้อนกันเปรียบได้เหมือนอารมณ์ที่ซ้อนทับกันหลายมิติเปรียบเสมือนปมที่มัดไว้อย่างไม่มีทางแก้ไขได้ ในขณะเดียวกันเมื่อผลงานที่ถูกสร้างสรรค์แต่ละชิ้นได้สำเร็จลุล่วงก็เปรียบเสมือนได้ปลดตัวเองจากพันธนาการทางความรู้สึกด้วยเช่นเดียวกัน

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ