นิทรรศการ

Endless Nightmare

นภดนัย นวมะชิติ

วันที่:

5 - 25 มิ.ย. 2567

นิทรรศการนำเสนอมมุมมองของศิลปินที่มีต่อ "ความฝัน" สมองของมนุษย์มักเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันเข้าไปเก็บไว้ในจิตใต้สำนึก ในขณะที่เราหลับฝันนั้นอาจเปรียบเสมือนการปลดปล่อยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระจากความกดดันที่มาจากสภาวะความเป็นจริงภายนอกและเป็นการปลดปล่อยความรู้สึกภายในจิตใจจากโซ่ตรวนของภาระ และประสบการณ์ดี หรือร้ายที่ได้พบเจอในชีวิตประจำวัน

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P2 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P2 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ