นิทรรศการ

“External Echoes” และ “Telling Tales”

โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการภัณฑารักษ์

วันที่:

9 - 19 พ.ค. 2567

พบกับนิทรรศการ “External Echoes” และ “Telling Tales” โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการภัณฑารักษ์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดแสดง ณ Art4C Art Centre

นิทรรศการนี้สำรวจศักยภาพของเรื่องเล่า ที่ก้าวข้ามรูปแบบดั้งเดิมของมันโดยพิจารณาถึงปฏิสัมพันธ์ของการเล่าเรื่องและรูปแบบของเรื่องเล่า รวมถึงพิจารณาถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการดำรงอยู่ของเรื่องเล่าข้ามกาลเวลาผ่านสื่อกลางต่างๆ

ศิลปินที่เข้าร่วมแสดงผลงาน: By ANNAN WEI (ลอนดอน), JAYOTO (กรุงเทพฯ), กฤตยชย์ ภู่หอม (กรุงเทพฯ), NALINI (กรุงเทพฯ), NARSID (กรุงเทพฯ), OrieYang (เซี่ยงไฮ้), Ross Fuel (กรุงเทพฯ), Supmanee (กรุงเทพฯ), Tulika Kim (กรุงเทพฯ), Xiaoyu Dong (ชานตง), ญานิศา ยิ้มสุวรรณ (กรุงเทพฯ)

พิธีเปิดจะมีขึ้นใน ณ​ Art4C Art Centre วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ระยะเวลาจัดแสดง: 9-19 พฤษภาคม 2567
พื้นที่จัดแสดงผลงาน: ชั้น 2 และ 3

พื้นที่กิจกรรม workshop: ชั้น 1 ในวันที่ 11 และ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00-18.00 น. (กรุณาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมใน Art4C Art Centre Facebook Page)

information provided by event organizer