นิทรรศการ

ความงามในความเหมือน ครั้งที่ 8 : รสชาติที่คงอยู่

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่:

30 พ.ค. - 11 มิ.ย. 2567

นิทรรศการ ความงามในความเหมือน ครั้งที่ 8
ชุด “รสชาติที่คงอยู่”
โดยนศ.ชั้นปีที่ 2 สาขาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ท่านผู้ว่าดร.ชัชชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 31 พฤษภาคม
เวลา16.30 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

“รสชาติที่คงอยู่เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของอาหารที่มนุษย์สามารถเลือกที่จะบริโภค เพื่อสนองความต้องการที่หลากหลาย ทั้งคนในเมืองทั้งคนในท้องถิ่น และรสชาติที่คุ้นเคยนั้นได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบันการบริโภคอาหารถูกเปลี่ยนแปลงโดยความรีบเร่งของวิถีชีวิต จึงทำให้พลาสติกถูกนำมารับใช้ในการห่อหุ้มอาหารเพื่อตอบโจทย์การบริโภคของคนในสังคม

นิทรรศการความงามในความเหมือนครั้งที่ 8 สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อการตระหนักและแสดงความห่วงใยต่อสิ่งที่หลงเหลือสิ่งที่ตกค้างภายหลังจากการบริโภครสชาติที่คงอยู่“

information provided by event organizer

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (RCAC BKK)

84 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โซน

1

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: สามยอด

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (RCAC BKK)

84 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โซน

1

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: สามยอด