นิทรรศการ

Forever Home

สุพิชฌาย์ สุตัณฑวิบูลย์, สิทธิโชค นวมเจริญ, วิจักษณ์ ยางนอ และ พุฒินาท ธัญญาเวชกิจ

วันที่:

6 - 18 กุมภาพันธ์ 2567

นิทรรศการ ‘Forever Home’ โดยศิลปินทั้ง 4 จะนำทางคุณสู่นิยามที่แตกต่างของคำว่าบ้าน โดยบ้านอาจไม่จำเป็นต้องหมายถึงวัตถุ หรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมเสมอไป แต่อาจเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่น ความรู้สึก ความรัก ความอบอุ่น และความผูกพัน ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตใดๆ คน หรือสัตว์ก็ล้วนอยากอาศัยอยู่ใน ‘บ้าน’ หรือถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความสุขทั้งนั้น แต่หลายครั้งที่มนุษย์เราได้พรากอิสรภาพ และแยกพวกเขาออกจากความสุขนั้น หรือในบางครั้ง การเดินทางใช้ชีวิตก็ได้นำทางเรากลับมาสู่บ้านที่แท้จริงหรือบ้านเกิดซึ่งอาจเป็น ‘จุดจบเพียงเพื่อเริ่มต้นใหม่’ มาร่วมกันตามหาและแบ่งปัน ‘Forever Home’ ในเดือนแห่งความรักกันเถอะ

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชั้น 3 New Gen Space: Space for All Generations โดย มูลนิธิเอสซีจี

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชั้น 3 New Gen Space: Space for All Generations โดย มูลนิธิเอสซีจี

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ