นิทรรศการ

ฮากกา-ฮักกัน

อิทธิพล พัฒรชนม์

วันที่:

7 มิ.ย. - 28 ก.ค. 2567

ในงานแสดงครั้งนี้ โดยศิลปินอิทธิพล พัฒรชนม์ ได้ทำงานแสดงมีแนวความคิดที่ว่า: วีถีชีวิตที่แสดงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ของคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ ทั้งในแบบรูปธรรมและอุดมคติ จนเป็นความคุ้นเคย ก่อให้เกิดแรงบรรดาลใจในการสร้างผลงานในครั้งนี้

information provided by event organizer