นิทรรศการ

เเง่งามบนความไม่สมบูรณ์

ภาณุพงศ์ คงเย็น

วันที่:

3 - 28 เม.ย. 2567

ศิลปินนำเสนอผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนมุมมองที่มีต่อความงามที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ตามรสนิยมของเเต่ละวัฒนธรรม ในแต่ละยุคสมัย โดยศิลปินได้มองเห็นความพยายามทำให้สมบูรณ์แบบในความไม่สมบูรณ์แบบ ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ส่วนตัวที่พบเจอกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดมุมมอง "ความงามบนความไม่สมบูรณ์แบบ"

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1-2 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1-2 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ