นิทรรศการ

Intersection of Existence

ก้องกาน (กันตภณ เมธีกุล), คามิน เลิศชัยประเสริฐ, กิตติ นารอด, นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, ปานพรรณ ยอดมณี, สาครินทร์ เครืออ่อน, ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ และชันเต๋อ (ยศนันท์ วุฒิกรสมบัติกุล)

วันที่:

20 เม.ย. - 11 มิ.ย. 2567

นิทรรศการกลุ่มครั้งนี้จะสำรวจผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินทั้ง 8 คน ซึ่งหลายคนเคยร่วมงานกับ ถัง คอนเทมโพรารี อาร์ต มาตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 โดย ศิลปินแต่ละคนต่างได้รับอิทธิพลจากมุมมองและการเผชิญหน้าในชีวิตโดยปัจเจก ซึ่งจะนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางประวัติศาสตร์และผลงานใหม่ๆ ที่คัดสรรมาในการแสดงครั้งนี้ การแสดงออกทางศิลปะของศิลปินแต่ละคนอันเป็นผลมาจากการเดิบโต ภูมิหลัง และอิทธิพลที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามไม่ว่า สุนทรียการมองเห็น แนวทางแนวความคิด และสื่อศิลปะจะมีความแตกต่างกันอย่างไร ผลงานในนิทรรศการทั้งหมดก็จัดแสดงอยู่บนประเด็นร่วมที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ประสบการณ์และการดำรงอยู่ของมวลมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ชิ้นส่วนหลากหลายเหล่านี้จึงพบวิธีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ความหลีกเลี่ยงไม่ได้บ่งบอกถึงการเดินทางร่วมกันของพวกเราทุกคน ตามความจริงอันประเสริฐข้อแรกของพระพุทธศาสนา วัฏจักรแห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นประสบการณ์แห่งชีวิตที่หนีไม่พัน ทั้งเรายังจะต้องพบกับอารมณ์หลากหลาย อาทิ ความรัก ความสุข ความเจ็บปวด ความโกรธ และความพอใจ เมื่อรวมกันแล้วก็ย่อมมีอิทธิพลและได้กำหนดความรู้สึกถึงตัวตนของเรา ด้วยการมีส่วนร่วมในประสบการณ์เหล่านี้ เราได้รับความรู้ เราพัฒนา และในที่สุดเราก็กำหนดและหนักแน่นอัดลักษณ์ตนเอง การเดินทางของเราถูกกำหนดโดยกระบวนการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการไตร่ตรองดนเอง ขณะเราสำรวจความชับซ้อนของการดำรงอยู่แสวงหาความหมาย ท่ามกลางความไม่แน่นอนของชีวิต

information provided by event organizer

ถัง คอนเทมโพรารี อาร์ต

ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ชั้น 2 ห้อง201-206 ซอยเจริญกรุง 24 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - ส. 11:00-19:00

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง

ถัง คอนเทมโพรารี อาร์ต

ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ชั้น 2 ห้อง201-206 ซอยเจริญกรุง 24 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - ส. 11:00-19:00

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง