นิทรรศการ

จับฉ่าย

ผลงานศิลปนิพนธ์จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่:

22 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2567

นิทรรศการ GROUP EXHIBITION VISUAL ARTS " จับฉ่าย “
ผลงานศิลปนิพนธ์จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลงานจากนักศึกษาจำนวน 19 ชิ้น ซึ่งมีความโดดเด่นในการสร้างชิ้นงานด้วยสื่อและประเด็นที่มีความหลากหลาย ด้วยรูปแบบความสนใจเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคนที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นปัจเจกต่อกัน ดังนั้น หากมองผลงานภายในนิทรรศการเป็นวัตถุดิบนิทรรศการจานนี้คงคล้ายเมนู “ต้มจับฉ่าย” ซึ่งเป็นเมนูอาหารที่นำเอาวัตถุดิบหลายชนิดมารวมกันไว้ ปะปนกันอย่างไม่เป็นสำรับ แต่อุดมไปด้วยความหลากหลาย ย่อยง่าย และหากวัตุดิบถูกจัดการอย่างใส่ใจ ก็จะเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย

ระยะเวลานิทรรศการ : 22 May - 4 June 2024
3.00 - 7:00 PM 1st floor (Close on Monday)
At Art4C Art Centre & 1559 Space
Rama 4 Road

information provided by event organizer