นิทรรศการ

Light Whisper

ปาณิศา เจิมหรรษา

วันที่:

12 - 19 พ.ค. 2567

เกี่ยวกับนิทรรศการ

‘Light whisper’ โดย ปาณิศา เจิมหรรษา นำเสนอความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ผ่านปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน ในมุมมองของศิลปิน การพิจารณาถึงสิ่งต่างๆรอบตัวและการตระหนักรู้ในความสัมพันธ์ของตนกับสิ่งแวดล้อมและเวลา เป็นกระบวนการที่นำมาสู่การการทำความเข้าใจการมีอยู่ของตนเอง ศิลปินจึงใช้การพบกันระหว่างพื้นที่ทาง กายภาพที่มนุษย์สร้าง กับ การปรากฏตัวของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด สายลม ต้นไม้ มาสื่อสารถึงบรรยากาศ ช่วงเวลา และที่ตั้ง เพื่อเชิญชวนให้เกิดการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ เวลา รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับสิ่งรอบตัว

เกี่ยวกับศิลปิน

ปาณิศา เจิมหรรษา ทำงานคาบเกี่ยวกันระหว่างวงการออกแบบและศิลปะ ด้วยพื้นฐานจากการทำงานด้านสถาปัตยกรรม โดยนำความเข้าใจในเรื่องของประสบการณ์มนุษย์ พื้นที่ทางจินตภาพและกายภาพ รายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ และความสนใจใน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติมาใช้ในการทำงาน งานของปาณิศาครอบคลุมถึงงานออกแบบสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายใน และงานศิลปะ

information provided by event organizer