นิทรรศการ

The Natural Philosopher of The 21st Century

เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล, Jinjoon Lee, นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ และ พรภพ สิทธิรักษ์

วันที่:

20 เม.ย. - 23 มิ.ย. 2567

The Natural Philosophers of the 21st Century
Venue: Gallery VER
Date: 20/04 - 23/06/2024
Opening reception: 20th April 2024, 17:30 onward

ศิลปิน:
เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล
Jinjoon Lee
นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์
พรภพ สิทธิรักษ์

Curator:
Nim Niyomsin นิ่ม นิยมศิลป์

Natural Philosophy นั้นถือได้ว่าเป็นแนวคิดสมัยก่อน โดยคำจำกัดความของคำนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในช่วงแรกเริ่มไว้ว่าเป็นการตั้งคำถามและหาคำอธิบายของโลกทางกายภาพ ถึงแม้ว่าคำคำนี้ จะก่อกำเนิดได้ชื่อว่าเริ่มมาจากในยุคกรีกโบราณ แต่เราก็สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าการพยายามค้นหาความหมายของธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรานั้น น่าจะเริ่มมาตั้งแต่มนุษย์ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในโลกใบนี้ ความพิศวง สงสัย เมื่อมนุษย์ยุคสมัยก่อนได้เริ่มทำการสำรวจสภาพแวดล้อมและมองไปยังหมู่ดาวบนท้องฟ้ายามกลางคืนโปรเจคนี้เกิดขึ้นจากความรักในศิลปะและวิทยาศาสตร์ และความสนใจในการเสาะหา นำมาด้วยความรู้ของมวลมนุษย์

ในยุคสมัยนี้ จิตวิญญาณของ natural philosophy อาจจะพบได้ในตัวศิลปินและกระบวนการสร้างสรรค์งาน ศิลปินมีอิสระที่จะเลือกทำสิ่งที่ตนเองสนใจ และไม่มีข้อจำกัดในการเลือกหัวข้อหรือวิธีการทำงาน ต่างกันที่แทนที่ศิลปินจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ พวกเขาใช้กระบวนการทำงานศิลปะที่ให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผลงานเพื่อหาคำตอบ ในนิทรรศการนี้ ศิลปินกลุ่มนี้ได้ทำการสร้างแนวคิดของ natural philosophy ขึ้นมาใหม่ แต่สิ่งที่ต่างไปจาก natural philosopher ของยุคก่อน คือการที่ศิลปินกลุ่มนี้ไม่ได้สร้างผลงานที่เพียงแค่สะท้อนไปถึงธรรมชาติและทางกายภาพ แต่ครอบคลุมไปถึงโครงสร้างของสังคมและการเมืองที่ประกอบอยู่ในนั้น ผลงานศิลปะ และผลลัพท์ที่ได้จากการสำรวจและค้นหาสามารถนำไปสู่การเพิ่มพูนสะสมของความรู้ที่เกิดจากการที่ผู้ชมได้เสริมมุมมองและการตีความ ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาที่ช่วยขยายขอบเขตของการตั้งคำถามและค้นหาคำตอบ

นิ่ม นิยมศิลป์ ภัณฑารักษ์

information provided by event organizer

แกลเลอรี่ เว่อร์

2198/10-11 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 เขตช่องนนทรีกรุงเทพฯ 10120

โซน

2

พ. - อา. 12:00-18:00

BTS: ช่องนนทรี BRT: ถนนจันทน์

แกลเลอรี่ เว่อร์

2198/10-11 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 เขตช่องนนทรีกรุงเทพฯ 10120

โซน

2

พ. - อา. 12:00-18:00

BTS: ช่องนนทรี BRT: ถนนจันทน์