นิทรรศการ

ไม่ใช่แค่แรงงาน เสียงจากภาพในอุตสาหกรรมประมงไทย” วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 - 26 พฤษภาคม 2567 สถานที่:

โดย SEA Junction

วันที่:

14 - 26 พ.ค. 2567

นิทรรศการภาพถ่าย “ไม่ใช่แค่แรงงาน เสียงจากภาพในอุตสาหกรรมประมงไทย” นี้ได้สร้างพื้นที่ให้กับเหล่าแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมงไทยได้มีโอกาสบอกเล่าเรื่องราวชีวิตการทำงานในอุตสาหกรรมประมงในประเทศไทยผ่านภาพถ่าย งานจัดแสดงประกอบด้วยภาพถ่ายที่ถูกถ่ายจากโทรศัพท์มือถือของแรงงานกัมพูชาและเมียนมา ซึ่งอาศัยอยู่ในภูเก็ต พังงา และจันทบุรี เพื่อทำงานในอุตสาหกรรมการประมงและอาหารทะเล พวกเขาพยายามสื่อให้เห็นถึงแง่มุมของการอพยพย้ายถิ่นที่มักถูกมองข้าม ในมุมมองที่นอกเหนือไปจากชีวิตการทำงาน ด้วยการถ่ายทอดการใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวัน ซึ่งเต็มไปด้วยภาระหน้าที่ ความเหน็ดเหนื่อย ความรื่นรมย์บันเทิงหลังเลิกงาน รวมถึงกิจวัตรประจำวันต่างๆ ที่แสนจะธรรมดาสามัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม ความฝันและความคาดหวังถึงอนาคต ข้อความที่ภาพถ่ายเหล่านี้ต้องการจะสื่อถึงก็คือ ผู้อพยพข้ามชาตินั้นเป็นมากกว่าแรงงาน รายละเอียดชีวิตของพวกเขามีมากกว่าความยากลำบากและการเอาเปรียบที่พวกเขาต้องอดทน ยิ่งไปกว่านั้น รูปภาพเหล่านี้ยังแสดงถึงชีวิตของแรงงานข้ามชาติซึ่งได้เข้ามาเกี่ยวพันกับสังคมไทยในวงกว้างมากขึ้น ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการริเริ่มปรับใช้นโยบายการปรับตัวอยู่ร่วมกัน ดังนั้น เพื่อต่อต้านการสร้างภาพจำที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ของแรงงานข้ามชาติในฐานะ ‘บุคคลอื่น’ ที่ไร้ตัวตน นิทรรศการนี้ให้ความสำคัญกับความเป็นตัวตน ตัวแทน และบุคลิกนิสัยของพวกเขา รวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆ ของความเป็นมนุษย์ที่พวกเรามีร่วมกัน การยอมรับประสบการณ์และความหวังของแรงงานข้ามชาติเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมีในการสร้างสังคมที่ทั่วถึงและเท่าเทียมกันมากขึ้น รวมถึงเป็นสังคมที่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกๆ คน

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผนังโค้ง ชั้น 4

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผนังโค้ง ชั้น 4

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ