นิทรรศการ

Open Print Exchange

99 prints from 99 artists

วันที่:

8 - 30 มิ.ย. 2567

ผลงานภาพพิมพ์ 99 ชิ้น โดย 99 ศิลปิน

information provided by event organizer

สารัตถะ สเปส

โรงแรมรีโนบางกอก 40 ซ.เกษมสันต์1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330

โซน

2

ทุกวัน 11:00-19:00

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

สารัตถะ สเปส

โรงแรมรีโนบางกอก 40 ซ.เกษมสันต์1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330

โซน

2

ทุกวัน 11:00-19:00

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ