นิทรรศการ

Open Printmaking No.2

International Printmaking Exhibition, curated by ml3print studio

วันที่:

25 พ.ค. - 7 ก.ค. 2567

“Open Printmaking No.2” นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติประจำปี 2567 ของทาง Arun Amarin 23 Art Space โดยภายในนิทรรศการครั้งนี้ได้นำผลงานของช่างพิมพ์ระดับโลกไว้ให้มาชมถึง 25 ช่างพิมพ์ จาก 14 ประเทศทั่วโลก ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนถ่ายทอดผ่านเทคนิคและแนวความคิดที่สลับซับซ้อน ภายใต้ธีม “Impressed” ประทับความประทับใจออกมาผ่านผลงาน เล่าเรื่องถึงความรู้สึกและสิ่งที่ช่างพิมพ์ประทับใจผ่านผลงานศิลปะภาพพิมพ์

มาร่วมกันค้นหาความประทับใจของช่างพิมพ์ผ่านผลงานของพวกเข้าได้แล้วที่นิทรรศการ “Open Printmaking No.2” International Printmaking Exhibition Curator by ml3print studio ณ Arun Amarin 23 Art Space ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2567

information provided by event organizer