นิทรรศการ

Orbital

หลากหลายศิลปิน

วันที่:

18 พ.ค. - 2 ก.ค. 2567

นิทรรศการกลุ่ม โดย ศิลปิน 10 ท่าน

List of Artists
Anna Jung Seo
Dana Powell
Elinor Stanley
Grace Lee
Kin-Ting Li
Prae Pupityastaporn
Rasha Omar
Xiao Hanqiu
Xi Jiu
Yage Guo

information provided by event organizer

โนวา คอนเทมโพรารี

1 ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

พ. - อา. 11:00-19:00

BTS: ราชดำริ

โนวา คอนเทมโพรารี

1 ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

พ. - อา. 11:00-19:00

BTS: ราชดำริ