นิทรรศการ

Paint of Pain

ศิวกร ขจรกิตติยุทธ

วันที่:

3 - 28 มิ.ย. 2567

แนวความคิดของผลงานในแต่ละชิ้น คือ Paint of Pain

ข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่ามนุษย์ทุกเหล่าบนโลกใบนี้ย่อมได้ประสพและพบเจอถึงความเจ็บปวด ความล้มเหลว ความยากลำบาก ความทุกข์ทรมาน เป็นเบื้องต้น ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งในชีวิต

โดยภาพเหล่านี้ได้ผ่านการกลั่นกรองสร้างสรรค์ ตกผลึกจากประสบการณ์ที่มีส่วนประกอบจากทุกความรู้สึกเเลหาดีได้ไม่อันอนันต์ทั้งหลายเหล่านี้ที่ต้องวนเวียนเข้ามาอยู่ในเส้นทางชีวิตของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเเต่เมื่อถึงกาลเวลาที่ปัจเจกบุคคลตระหนักรู้ได้ ความงดงามจะผลิบานได้เสมอ

สังเกตได้ว่าภาพแต่ละภาพมีองค์ประกอบของสีสามสี นั้นคือ ขาว ดำ แดง

หากพูดถึงทั้งสามสีนี้ โดยสามัญแล้วเป็นสีที่ชัดเจนในตัวของมันเอง ผู้คนสามารถรับรู้ เข้าใจและตีความหมายได้หลากหลายมากมายนัก เป็นการเลือกใช้จากความโปรดปรานรวมถึงการใช้ตีความที่แตกต่างออกมาให้เห็น เช่นเดียวกันกับผลงานของข้าพเจ้าแต่หากเพียงกรรมวิธีถ่ายทอดให้ประจักษ์ต่อสาธารณชนด้วยกระบวนการมากมายทำให้สิ่งที่ออกมาแตกต่างกันไปทั้งในเชิงรูปธรรมเเละนามธรรม

ดังนั้นผลงานของข้าพเจ้าเมื่อได้ถูกพบเห็นเเล้ว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งยวดว่าจักสามารถเป็นตัวแทนหนึ่งบนโลกาแห่งนี้ที่ช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจ ความสวยงาม ความเพลิดเพลินเเละความปกติของชีวันมนุษย์ให้แด่ผู้พบเห็นได้ไม่มากก็น้อย

information provided by event organizer