นิทรรศการ

Photography Never Lies – ภาพถ่ายไม่โกหก

วันที่:

30 พ.ค. - 8 ก.ย. 2567

นิทรรศการนี้ จัดแสดงผลงานภาพถ่ายของศิลปินนานาชาติ 13 ท่าน ผ่านการท้าทายความเชื่อที่ว่า ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่สะท้อนความเป็นจริง และความเป็นไปต่างๆ อย่างตรงไปตรงมามากที่สุด และทำให้เกิดชุดความจริงที่มีความสำคัญในแง่ข่าวสาร การศึกษา ประวัติศาสตร์ กระทั่งกระบวนการยุติธรรมเองยังใช้ภาพถ่ายประกอบการพิจารณาเพื่อแสวงหาข้อยุติในหลายๆ เรื่อง ซึ่งอันที่จริงแล้วกว่าจะเป็นภาพถ่ายสักชิ้นนั้น ก่อร่างจากข้อมูลที่ไหลผ่านหลากหลายชั้นความคิด รวมทั้งกลไกที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ และคัดเลือกภาพถ่ายชิ้นนั้นๆ ออกมา เช่นนั้นแล้วภาพถ่ายที่พวกเรากำลังมองเห็น ยังสะท้อนความจริงได้เหมือนเดิมหรือไม่ ความจริงที่พวกเรากำลังรับรู้ คือความจริงในรูปแบบใด และเป็นของใครกันแน่ ยิ่งในปัจจุบันการสถาปนาอำนาจขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเกินจินตนาการ ได้สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้เกิดขึ้น รวมถึงการเข้าถึงองค์ความรู้ที่เกือบจะไร้ขีดจำกัด ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมระลอกใหญ่ มีทั้งศิลปินภาพถ่ายที่หยิบเอาความสามารถของพวกมันมาประยุกต์ใช้ และศิลปินที่ยังคงใช้กระบวนการการทำงานศิลปะภาพถ่ายแบบดั้งเดิม ให้เราได้ฉุกคิดไตร่ตรองถึงสิ่งที่ถูกนำเสนอผ่านผลงานภาพถ่าย และเกิดคำถามว่า ต่อไปจะสามารถเชื่อสิ่งที่มองเห็นได้อีกหรือไม่ และเราควรรับมืออย่างไรกับการบิดงอของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ หรือข้อกฎหมายที่กำลังถูกท้าทาย และต่อรองในอนาคตที่กำลังจะมาถึง

ศิลปิน
1. Boris Eldagsen
2. Leslie Shang Zhefeng
3. Ioanna Sakellaraki
4. Maria Mavropoulou
5. Patrik Budenz and Birte Zellentin
6. Robert Zhao Renhui
7. Sai ▇▇
8. ธนพล แก้วพริ้ง
9. นภัสรพี อภัยวงศ์
10. ปิยทัต เหมทัต
11. ภูมิภัทร อุษาประทุมบาน
12. มานิต ศรีวานิชภูมิ
13. มิติ เรืองกฤตยา

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ