นิทรรศการ

ชีวิตสร้างด้วยกวีนิพนธ์

เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

วันที่:

1 - 31 พ.ค. 2567

ชีวิตสร้างด้วยกวีนิพนธ์
Artist : เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
1-31 พฤษภาคม 2 567
Old Town Gallery

๐-แต่ละเล่มที่อ่านล้วนดาลใจ
แต่ละภาพจุดไฟความใฝ่ฝัน
แต่ละเพลงกล่อมเกลาเฝ้าจำนรรจ์
แต่ละเขาเหล่านั้นมิยอมจำนน...
(ไร่เหนือ มะลิป่า)

information provided by event organizer