นิทรรศการ

Pranakorn Art Roulette

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของ สาขาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

วันที่:

31 พ.ค. - 13 มิ.ย. 2567

นิทรรศการ "PRANAKORN ART ROULETTE"
นิทรรรศการศิลปนิพนธ์ โดยนักศึกษาสาขาจิตรกรรม ปี 4 รุ่น 108 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

จัดเเสดงระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2567
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร
เวลา 10.00 - 19.00 น. (เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

information provided by event organizer

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (RCAC BKK)

84 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โซน

1

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: สามยอด

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (RCAC BKK)

84 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โซน

1

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: สามยอด