นิทรรศการ

PRIDE FAMILIES

Curated by Bodhisattva LGBT Gallery

วันที่:

11 - 30 มิ.ย. 2567

นิทรรศการ “Pride Families” โดยกลุ่มศิลปิน LGBTQ+ 7 ท่าน
Curated by Bodhisattva LGBTQ+ gallery

"ครอบครัว คือ อะไร? ใครเป็นคนนิยาม?"

นิทรรศการ Pride Families รวบรวมศิลปินที่มีความหลากหลายทางเพศจำนวน 7 ท่าน มานำเสนอมุมมองความสัมพันธ์ที่เรียกว่า "ครอบครัว" ที่กอปรกรขึ้นจากทั้งทางสายเลือดและทางสังคมที่แตกต่างกันของพวกเขา ผ่านสื่อศิลปะหลากหลายรูปแบบตั้งแต่จิตรกรรม ภาพถ่าย รวมถึง ประติมากรรม และสื่อผสม โดยแต่ละชิ้นกลั่นกรองมาจากชีวิตส่วนตัวของแต่ละท่าน เพื่อเชื้อเชิญให้ผู้ชมได้เปิดใจเรียนรู้ นิยามและการตีความของ "ครอบครัว" ที่ไม่ได้อยู่เพียงในกรอบของเพศสภาพ หากแต่เป็นความรัก การยอมรับ การหล่อหลอม การดูแล ความอุปถัมภ์อุ้มโอบ บาดแผล ไปจนถึงการส่งต่อบางสิ่งที่อาจเปิดกว้างและซับซ้อนกว่าที่เคยรับรู้มา

นิทรรศการโดย 7 ศิลปิน
1. ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร Theekawut Boonvijit
2. ชญานิษฐ์ ม่วงไทย Chayanich Muangthai
3. โอ๊ต มณเฑียร Oat Montien
4. นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ Naraphat Sakarthornsap
5. ณภัทร แก้วมณี Napat Keawmanee
6. กฤตเมธ สีถาน Krittamet Seethan
7. พรรณพฤกษา คงผลาญ Panpruksa Kongphan

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชั้น 3 New Gen Space: Space for All Generations โดย มูลนิธิเอสซีจี

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชั้น 3 New Gen Space: Space for All Generations โดย มูลนิธิเอสซีจี

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ