นิทรรศการ

RE-ENCHANTED

สิรวิชญ์ จตุรภัทรานนท์

วันที่:

20 เม.ย. - 23 มิ.ย. 2567

VS Gallery ภูมิใจเสนอ RE-ENCHANTED นิทรรศการศิลปะโดย สิรวิชญ์ จตุรภัทรานนท์ ที่ใช้จิตรกรรมในการบอกเล่าเรื่องราว เพื่อนำผู้ชมไปสำรวจความเป็นมาของทุนนิยมหลังยุคสงครามเย็น ที่คอยขับเคลื่อนโลกอินเตอร์เน็ตในการเปลี่ยนศรัทธาความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นของคนไทยให้กลายเป็นเพียงสินค้าที่แลกเปลี่ยนด้วยตัวเงิน ศิลปินใช้เทคนิคสื่อภาพพิมพ์ที่ผลิตซ้ำในลักษณะอุตสาหกรรม เพื่อจำลองความศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมในอดีตที่กำลังถูกทำให้อ่อนกำลังและถูกขูดรีดเพื่อการผลิตแบบทุนนิยมไม่ต่างจากแรงงานมนุษย์ เพื่อรับใช้ยุคสมัยที่มนุษย์ขาดความมั่นคงทางใจ และศรัทธาแบบเดิมไม่สามารถเยียวยาได้

นิทรรศการ RE-ENCHANTED โดย สิรวิชญ์ จตุรภัทรานนท์ จัดแสดงที่ VS Gallery ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน จนถึง 23 มิถุนายน

information provided by event organizer

VS Gallery

2198/10-11 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 เขตช่องนนทรีกรุงเทพฯ 10120

โซน

2

พ. - อา. 12:30-18:00 (หยุดวันจันทร์-อังคาร)

BTS: ช่องนนทรี BRT: ถนนจันทน์

VS Gallery

2198/10-11 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 เขตช่องนนทรีกรุงเทพฯ 10120

โซน

2

พ. - อา. 12:30-18:00 (หยุดวันจันทร์-อังคาร)

BTS: ช่องนนทรี BRT: ถนนจันทน์