นิทรรศการ

The Reflections of Our Imagined Realities

ณัฏฐกรม์ ชุณหะวัณ

วันที่:

4 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2567

ณัฏฐกรม์ ชุณหะวัณ นำพาผู้ชมเข้าสู่โลกเหนือจินตนาการ (the surrealistic world(s)) ผ่านชุดหัตถกรรมเครื่องประดับ

เชิงสัญลักษณ์ ที่ทำให้ผู้ชมอาจรู้สึกว่าตนเองกำลังล่องลอยไปสู่การสำรวจโลกคู่ขนานทางจิตวิทยา 'The Reflections of Our Imagined Realities' ที่จัดขึ้นที่ Saratta Space ถือเป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของณัฏฐกรม์

ที่เป็นการขยายความคิด และทักษะของงานเครื่องประดับที่ทำอยู่ปกติมาสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เช่น art sculpture 

โดยยังคงใช้เทคนิค และความประณีตของการทำเครื่องประดับ ซึ่งงานศิลปะเหล่านี้ทำจากวัสดุ เช่น เงิน ทองเหลือง ไข่มุก และหินนานาชนิด ผลงานเหล่านี้ถือเป็นก้าวสำคัญของณัฏฐกรม์ในฐานะศิลปินหน้าใหม่

information provided by event organizer

สารัตถะ สเปส

โรงแรมรีโนบางกอก 40 ซ.เกษมสันต์1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330

โซน

2

ทุกวัน 11:00-19:00

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

สารัตถะ สเปส

โรงแรมรีโนบางกอก 40 ซ.เกษมสันต์1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330

โซน

2

ทุกวัน 11:00-19:00

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ