นิทรรศการ

RELEASE

เอกพงษ์ ใจบุญ

วันที่:

1 - 31 พ.ค. 2567

เมื่อมีผีเสื้อแสนสวยบินมาเกาะที่ต้นไม้ ต้นหนึ่งที่ออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งทั้งต้นความงามที่เกิดขึ้นชั่วขณะนั้นจะหาสิ่งใดเปรียบเทียบได้ยากยิ่ง

หากสิ่งที่เห็นอาจจะมิได้เป็นความจริงและสวยงามเสียทั้งหมด เหตุจากผีเสื้อนั้นได้เกิดจากแม่ที่มาวางไข่ลงไปในเปลือกของต้นไม้นั้น และเกิดเป็นหนอนผีเสื้อที่จะเข้าไปกัดกินแก่นไม้เพื่อเติบโตเป็นดักแด้ ก่อนจะลอกคราบออกมาเป็นผีเสื้อตัวนั้น หากหนอนผีเสื้อมีจำนวนมากพอก็จะกัดกินแก่นไม้จนต้นไม้นั้นยืนต้นตาย ความงามของดอกไม้นั้นเราก็มิอาจจะได้เจออีกในปีถัดไป และเราจะไม่ได้เจอผีเสื้ออีกเช่นกัน แต่แท้จริงแล้ว เราจะต้องโกรธผีเสื้อตัวนั้นไหมที่กัดกินต้นไม้ต้นนั้น แต่เมื่อเราพิจารณาความจริงแล้วผีเสื้อก็กัดกินแก่นไม้เพื่อความอยู่รอดและดำรงเผ่าพันธุ์ของตนเองต่อไป ส่วนต้นไม้หากมีหนอนกัดกินไม่มากต้นไม้ก็จะรักษาตัวเองให้อยู่รอดต่อไปเช่นกัน หรือถึงแม้จะถูกกัดกินจนต้นไม้นั้นตายจากไป แต่ก็ยังมีเมล็ดพรรณที่จะให้กำเนิดงอกงามเป็นต้นไม้ ต้นต่อไปอีกมากมาย เป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้

เมื่อเราเฝ้ามองธรรมชาติและพิจารณาให้ถี่ถ้วน เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งกำเนิดขึ้นมาก็จะต้องเสียอีกสิ่งหนึ่งเป็นการทดแทนกันไป ไม่มีมากไปหรือไม่มีน้อยไป เมื่อเรารู้จักปล่อยวาง ปรับตัว และเข้าใจ เราก็จะสามารถใช้แนวทางอของการชีวิตได้อย่างเรียบง่ายและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่รอบตัวเราได้อยู่เสมอ

information provided by event organizer

ไอคอนลักซ์ ป๊อบอัพสเปซ

ชั้น 1 ไอคอนสยาม

299 ถ.เจริญนคร แขวงแขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โซน

5

ทุกวัน 10:00-22:00

BTS: เจริญนคร

ไอคอนลักซ์ ป๊อบอัพสเปซ

ชั้น 1 ไอคอนสยาม

299 ถ.เจริญนคร แขวงแขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โซน

5

ทุกวัน 10:00-22:00

BTS: เจริญนคร