นิทรรศการ

สรรค์ศิลป์

ศิลปินกลุ่ม "จิตรกรไทย"

วันที่:

8 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2567

นิทรรศการศิลปะ โดย ศิลปินกลุ่ม "จิตรกรไทย"

information provided by event organizer

ศูนย์จริยศิลป์

ชั้น 3 โครงการมันมัน (MUNx2) ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โซน

4

ทุกวัน 11:00-19:00

MRT: สวนหลวง ร.9

ศูนย์จริยศิลป์

ชั้น 3 โครงการมันมัน (MUNx2) ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โซน

4

ทุกวัน 11:00-19:00

MRT: สวนหลวง ร.9