นิทรรศการ

Once Upon a Time at Sanamluang

ปรีชา รักซ้อน

วันที่:

20 เม.ย. - 23 มิ.ย. 2567

VS Gallery ภูมิใจเสนอ Once Upon a Time at Sanamluang นิทรรศการศิลปะโดย ปรีชา รักซ้อน ซึ่งจะพาผู้ชมไปสำรวจกระบวนการที่การศึกษาภาคบังคับปลูกฝังความทรงจำและค่านิยมให้ประชากรของประเทศ ผ่านแบบเรียนพื้นฐาน โดย ปรีชาได้จำลองเหตุการณ์การนองเลือดในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 และภาพชายถือเก้าอี้ (ถ่ายโดย Neal Ulevich) มาดัดแปลงเนื้อหาและบทสรุปใหม่ โดยใช้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ Once Upon a Time in Hollywood โดย Quentin Tarantino (ที่มีเนื้อหาอิงกับเหตุการณ์ฆาตกรรมนักแสดงที่มีชื่อเสียงในอดีต แต่หนังเลือกที่สับเปลี่ยนเนื้อหาตอนจบให้เหยื่อรอดชีวิต และฆาตกรเป็นฝ่ายเสียชีวิตแทน) และนำเสนอผ่านรูปแบบสื่อศิลปะที่เสริมจากหนังสือตำราเรียน ได้แก่ หนังสือการ์ตูน และ สมุดภาพระบายสี พร้อมทั้งส่งต่อให้ผู้คนหลายวัยทั้งที่รู้จักทั้งเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 19 ช่วยอ่าน ช่วยลงสี พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตนได้อ่าน ทั้งหมดนี้ เป็นการย้อนวิธีการปลูกฝังข้อเท็จจริงใหม่ผ่านการศึกษาในห้องเรียนที่หลายครั้งสร้างตัวละครสมมติ ตัดแต่งข้อเท็จจริง หรือเว้นที่จะพูดความจริงให้ครบถ้วน เพื่อที่จะรับใช้อุดมการณ์ที่รัฐส่วนกลางต้องการปลูกฝัง ทั้งจะให้รักใครและเกลียดสิ่งใด

นอกจากนี้ ศิลปินยังแปลงพื้นที่แสดงศิลปะให้อยู่ในรูปแบบ ห้องประชุมของโรงเรียนสามัญ ที่มีทั้งแท่นเวทีที่ใช้ในการปาฐกถาสอนสั่ง รวมทั้ง นิทรรศการบอร์ดความรู้ที่โรงเรียนสามัญทั่วไปนิยมปฏิบัติกัน ที่ผู้ชมสามารถเฝ้ามองรายละเอียดที่ตกค้างจากโฆษณาชวนเชื่อในยุคสงครามเย็นที่แพร่กระจายมาสู่สถาบันศึกษา

นิทรรศการ Once Upon a Time at Sanamluang โดยปรีชา รักซ้อน จัดแสดงที่ VS Gallery ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน จนถึง 23 มิถุนายน

information provided by event organizer

VS Gallery

2198/10-11 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 เขตช่องนนทรีกรุงเทพฯ 10120

โซน

2

พ. - อา. 12:30-18:00 (หยุดวันจันทร์-อังคาร)

BTS: ช่องนนทรี BRT: ถนนจันทน์

VS Gallery

2198/10-11 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 เขตช่องนนทรีกรุงเทพฯ 10120

โซน

2

พ. - อา. 12:30-18:00 (หยุดวันจันทร์-อังคาร)

BTS: ช่องนนทรี BRT: ถนนจันทน์