นิทรรศการ

Santa Muerte: Death and Protection in Mexico

Kaal

วันที่:

4 - 28 พ.ค. 2567

นิทรรศการมัลติมีเดีย "Santa Muerte: Death and Protection in Mexico" ประกอบด้วยภาพถ่าย วีดิทัศน์ และภาพวาดที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของชาวบ้านที่มีต่อ Santa Muerte นักบุญโครงกระดูก Santa Muerte เป็นผู้พิทักษ์ทางจิตวิญญาณหรือศาสนาที่ได้รับความนิยม ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางในเม็กซิโกช่วงศตวรรษที่ 21 ปัจจุบัน Santa Muerte เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์เม็กซิกันที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกรองจาก Frida Kahlo และ "Virgen de Guadalupe"

การแสดงนี้นำเสนอภาพที่ถ่ายไว้เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ผ่านการวิจัยทางชาติพันธุ์วิทยาในเม็กซิโก กับผู้อพยพชาวเม็กซิกันในสหรัฐอเมริกา ในภาพมีการจัดแสดง ผู้ศรัทธา ศาลเจ้า และวัด ตลอดจนเครื่องบูชาที่ถวายแด่นักบุญ ซึ่งมักมีเสียงครวญคราง

คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้คนที่อาศัยอยู่ชายขอบ คนขายบริการทางเพศ อาชญากร คนข้ามเพศ และชนกลุ่มน้อยทางเพศอื่นๆ ต่างได้รับความสนใจ ผลงานเหล่านี้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับถนนและวัฒนธรรมใต้ดินของเม็กซิโก การใช้รอยสัก เทียน และอาหารบูชาเพื่อจุดประสงค์ทางจิตวิญญาณ ซานตา มัวร์เต คืออะไร? สาวกเหล่านี้คือใคร? พวกเขาเชื่อในอะไร? พวกเขาแสวงหาความคุ้มครองหรือความช่วยเหลือแบบใดในภาพของซานตา มัวร์เต?

การแสดงนี้สำรวจวัฒนธรรมด้านสุนทรียศาสตร์และวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการอุทิศตนต่อซานตา มัวร์เต และเน้นการใช้ cempazuchitl (tagetes erecta หรือที่รู้จักในภาษาอังกฤษว่าดาวเรือง) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำถิ่นของเม็กซิโก ซึ่งต่อมาได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยอาณานิคมของสเปน ในช่วงศตวรรษที่ 16

information provided by event organizer